Nieuws  |  

7.10.2020

Corona Update: Verstrengde maatregelen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De bubbels are back

Hoewel ze nog maar twee weken geleden afgeschaft waren, heeft men ervoor gekozen om opnieuw met ‘sociale bubbels’ te werken. Elke persoon mag nog slechts nauw contact houden met 3 andere personen, de eigen gezinsleden niet meegerekend. Op vandaag geldt er dus opnieuw een bubbel van 4. De bedoeling is dat die regel van 4 overal doorgetrokken wordt naar de rest van het sociale leven.

 

Privé-bijeenkomsten beperkt tot 4 personen, tenzij een professionele cateraar ze verzorgt

Voorlopig lijkt het erop dat dat alle privé-bijeenkomsten beperkt worden tot 4 personen. Het begrip ‘privé-bijeenkomst’ mag men bijzonder breed opvatten: ook wandelingen in de buitenlucht, gezamenlijk sporten, … worden als privé-bijeenkomsten beschouwd (voor zover dit in niet georganiseerd verband plaatsvindt).

Deze beperking geldt echter niet voor de privéfeesten die georganiseerd worden door een professionele cateraar: in dat geval geldt er voorlopig geen maximum aantal personen. De nodige afstandsregels moeten uiteraard gerespecteerd blijven, alsook een maximum van 10 personen per tafel. Ook op andere professioneel georganiseerde events en samenkomsten zou de regel van maximaal 4 personen niet gelden.

 

Verregaande beperkingen voor cafés en andere drinkgelegenheden

De cafés en andere drinkgelegenheden moeten om 23u de deuren sluiten. Zowel buiten als binnen mogen nog slechts 4 personen samenzitten aan één tafel. Gezinnen van 5 of meer mogen echter wél nog samen aan één tafel zitten.

Op vandaag is er nog geen zicht op bijkomende financiële steun voor de getroffen ondernemingen.

 

En de restaurants?

Voor de restaurants lijkt er op het eerste zicht niets te veranderen. Ze moeten de deuren pas sluiten om 1u, en er mogen nog steeds 10 personen aan tafel zetelen.

Hoe dat zich verhoudt met de bubbel van 4 is nog niet geheel duidelijk, maar in de media heeft men reeds aangegeven dat de regel van de bubbel niet zou gelden op restaurant. Het zou dus mogelijk blijven om met 10 personen op diner te gaan, zolang men maar probeert om toch enige fysieke afstand te houden aan tafel.

 

Wat met Brussel?

Voor bepaalde gewesten gelden momenteel strengere maatregelen of zullen binnenkort verstrengde maatregelen worden aangekondigd. De federale regering heeft de provinciegouverneurs immers gemachtigd om strengere maatregelen te nemen waar nodig. Voor Brussel werden deze ochtend bovenstaande maatregelen nog verstrengd.

Vanaf 08/10 moeten in Brussel alle cafés, andere drinkgelegenheden en feestzalen voor minstens een maand de deuren sluiten. De restaurants mogen open blijven.