Nieuws  |  

31.10.2023

De bedrijfsfiets als verloningscomponent

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De laatste jaren verplaatsen steeds meer mensen zich opnieuw met de fiets. Als werkgever kan je hier op inspelen door aan jouw werknemers een bedrijfsfiets toe te kennen. Wist je dat een bedrijfsfiets ook fiscaal een aantal voordelen biedt? In dit artikel gaan we dieper in op de fiscale behandeling.

 

Fiscale behandeling voor de werkgever

Directe belasting

De kosten die een onderneming maakt in het kader van de terbeschikkingstelling van een fiets aan haar werknemers of bedrijfsleiders zijn 100% aftrekbaar.

Deze kosten omvatten niet enkel de aankoopprijs of leasevergoedingen, maar ook de bijhorende kosten die het woon-werkverkeer met de fiets mogelijk maken. Dit gaat van onderhouds- en herstellingskosten tot toebehoren zoals een bel, een fietspomp en een helm. Zelfs kosten die gemaakt worden in het kader van de bouw of verwerving van een kleedruimte, sanitaire installaties en fietsenstalling kunnen 100% in aftrek genomen worden.

Om het fiscaal gunstregime voor bedrijfsfietsen te kunnen genieten, dient de werknemer of bedrijfsleider op regelmatige basis zijn of haar woon-werkverplaatsingen met de fiets te doen. Het is als werkgever dan ook aangeraden om dit als vereiste op te nemen in een ‘bike policy’.

Naast de toekenning van een bedrijfsfiets, kan de werkgever er bijkomend voor kiezen om aan haar werknemers en bedrijfsleiders een fietsvergoeding van maximaal 0,27 EUR/km (inkomsten 2023, aanslagjaar 2024) toe te kennen. Ook deze kost is voor de onderneming 100% aftrekbaar.

 

Btw

Inzake btw wordt het aftrekpercentage bepaald op basis van de mate waarin de fiets beroepsmatig gebruikt wordt. Indien de fiets louter voor privéverplaatsingen gebruikt wordt (waaronder woon-werkverkeer), kan de btw bijgevolg niet in aftrek genomen worden.

 

Fiscale behandeling voor de werknemer en bedrijfsleider

De werkgever dient geen voordeel alle aard aan te rekenen voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets voor woon-werkverkeer. Deze terbeschikkingstelling is bijgevolg dan ook volledig vrijgesteld van personenbelasting en sociale bijdragen in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider. Ook de fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen die de werkgever aan haar werknemers of bedrijfsleiders toekent geniet een vrijstelling van personenbelasting en sociale bijdragen, op voorwaarde dat het wettelijk forfait van 0,27 EUR/km (inkomsten 2023, aanslagjaar 2024) niet overschreden wordt. Voornoemde vrijstellingen zijn cumuleerbaar.

Ook het feit dat de werknemer of bedrijfsleider reeds een bedrijfswagen ter beschikking gesteld krijgt, vormt geen beletsel om hem of haar ook een bedrijfsfiets toe te kennen.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!