Nieuws  |  

1.09.2020

De handelshuurlening: samen de crisis overwinnen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

We kunnen er niet meer omheen, de impact van het coronavirus op het ondernemerslandschap is enorm. Niet alleen dienden veel ondernemingen verplicht te sluiten tijdens de lockdown, ook na de lockdown zijn de gevolgen nog steeds voelbaar. Door de coronacrisis worden bijgevolg heel wat ondernemingen geconfronteerd met liquiditeitsproblemen. Om ondernemingen wat meer financiële ademruimte te bieden werd door de Vlaamse overheid de handelshuurlening in het leven geroepen, een initiatief die sinds kort ook werd uitgebreid naar de eventsector.

 

1. Wat?

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen verhuurder en huurder waarbij de verhuurder zich ertoe verbindt één of twee maanden huur kwijt te schelden maar verzekerd wordt van de daaropvolgende (max.) twee maanden huur die wordt voorgeschoten door de Vlaamse overheid. De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder met een maximum van 35.000 EUR per huurder. De lening dient te worden terugbetaald op maximum 2 jaar, maar de terugbetaling dient past te starten na 6 maanden. De rente werd vastgesteld op 2% per jaar.

 

2. Voorwaarden?

Ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de corona hinderpremie omdat ze verplicht werden hun pand volledig of gedeeltelijk te sluiten kunnen een aanvraag doen voor het bekomen van een handelshuurlening. Daarenboven komen sedert 17 augustus 2020 ook de ondernemingen uit de eventsector in aanmerking. Dus ook huurovereenkomsten met betrekking tot gebouwen of loodsen waar een onderneming uit de eventsector haar materiaal stockeert, komen nu in aanmerking. Tot slot moet het gaan over een gehuurd pand met een geregistreerd handelshuurcontract (of gelijkaardige juridische structuur) die gelegen is in het Vlaamse Gewest.

 

3. Hoe aanvragen?

De maatregel gaat in vanaf de maand april en dient te worden aangevraagd vóór 1 oktober 2020 en kan enkel online gebeuren  via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening – waarbij zowel de huurder als de verhuurder de aanvraag dient te bevestigen. Pas wanneer beiden hebben bevestigd, is de handelshuurlening effectief aangevraagd en zal er worden nagegaan of aan alle voorwaarden is voldaan. VLAOI zal dan de beslissing per e-mail meedelen aan de huurder en verhuurder.

Bij goedkeuring van de handelshuurlening door VLAIO zal de huurder een leningsovereenkomst toegestuurd krijgen die hij dient te ondertekenen. Van zodra de leningsovereenkomst getekend terug wordt bezorgd, zullen de huurgelden worden uitbetaald op rekening van de verhuurder.

Daarnaast wordt er automatisch een  onderlinge overeenkomst opgemaakt op basis van de ingevulde gegevens bij de aanvraag. Deze onderlinge overeenkomst geldt als addendum bij het bestaande huurcontract en kan worden gedownload van de website. Aan te raden is dat zowel de huurder als de verhuurder deze onderlinge overeenkomst afprint en aan de originele huurovereenkomst hecht.

 

Heb je hieromtrent bijkomende vragen, wens je op ons beroep te doen voor het indienen van de aanvraag of heb je bijstand nodig bij eventuele onderhandelingen met jouw huurder/verhuurder, je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68 of via e-mail naar info@titeca.be.