Nieuws  |  

18.10.2021

Duurzaam ondernemen? Yes, you can!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Investeren in duurzaam of circulair ondernemerschap loont. Om bedrijven te stimuleren te innoveren op dit vlak, komen opnieuw verschillende subsidies beschikbaar. We zetten er graag twee in de kijker.

 

Ovam Reclyclagehub

Vlaanderen wil zich in een versneld tempo ombouwen tot een belangrijke recyclagehub, ter realisatie van een circulaire economie. OVAM lanceert  daarvoor een premie voor bedrijven die minstens 500.000 euro zullen investeren in innovatieve recyclagetechnieken om afvalstoffen om te zetten in grondstoffen.

Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe voorbehandelingstechnieken, nieuwe recyclage-installaties of innovatieve uitbreidingen van bestaande installaties, aanpassingen van productieprocessen om gerecycleerde materialen te kunnen verwerken…

De ambitie hierbij is om een substantiële milieuwinst te creëren in verhouding tot de verleende ondersteuning, zoals  milieuwinst in de vorm van reductie van restafval, ontgiften van de kringloop (zoals asbestvernietiging) of opnieuw aangewende hoeveelheden recyclaten.

De toegekende steun bedraagt maximaal 35% van de meerkosten voor de innovatieve technologie, met een maximaal steunbedrag van 3 miljoen euro.

De oproep voor 2021 staat open sinds 25 oktober en loopt tot 10 december 17.00 uur.

 

Pendelfonds

Om het verduurzamen van mobiliteit te stimuleren bestaan er gerichte steunmaatregelen en subsidies voor ondernemers. Het Pendelfonds is daar een van. De doelstelling van dat fonds is duurzamer woon-werkverkeer.

Voor de 13de keer lanceert het Pendelfonds een oproep om werkgevers daarbij financieel te ondersteunen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds.

Het Pendelfonds komt voor 50% tussen in de totale projectkost, met een maximum steunbedrag tussen 200.000 euro (als er één werkgever indient) en 400.000 euro (bij vijf en meer indieners).

Deze oproep wordt verwacht in de loop van oktober.

 

Wens je een afspraak te maken met een van onze Titeca Pro Experts? Dat kan hier.

Laatste update: 27/10/2021