Nieuws  |  

25.04.2023

Een bankrekening openen: een recht voor elke onderneming

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Als onderneming een bankrekening hebben, is nu éénmaal essentieel om deel te kunnen nemen aan het economisch verkeer. Omdat kredietinstellingen evenwel vanuit Europa steeds strengere eisen worden opgelegd in het kader van de antiwitwasregelgeving, is het voor ondernemingen niet altijd even makkelijk om een bankrekening te openen.

Om hieraan tegemoet te komen werd enige tijd geleden een basisbankdienst in het leven geroepen, waardoor elke onderneming het recht verkreeg om een bankrekening te openen. De praktische toepasbaarheid hiervan liet echter een tijdje op zich wachten maar is sinds maart eindelijk operationeel. Voortaan is de basisbankdienst dus niet langer dode letter, maar een afdwingbaar recht.

 

Wat houdt de basisbankdienst in?

Via de basisbankdienst kan een onderneming een zichtrekening openen met een debetkaart. De onderneming kan hiermee geld storten, geld afhalen, overschrijvingen doen, doorlopende betalingsopdrachten verrichten, domiciliëringen uitvoeren en betalen met een betalingsinstrument. Het aantal elektronische verrichtingen die de onderneming met basisbankdienst kan doen is onbeperkt. De bank is niet verplicht om kasfaciliteiten te verschaffen of betalingen uit te voeren als er niet voldoende geld op de rekening staat of wanneer de betaling zou leiden tot een negatief saldo.

De basisbankdienst is niet noodzakelijk gratis. De kredietinstelling die de basisbankdienst aanbiedt bepaalt zelf de prijs voor een basisbankdienst.

 

Welke ondernemingen kunnen op deze basisbankdienst een beroep doen?

De basisbankdienst is er voor ondernemingen die in België gevestigd zijn, ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of daar een inschrijving hebben aangevraagd) en die door 3 kredietinstellingen geweigerd werden als klant.

 

Hoe op deze basisbankdienst een beroep doen?

Kom je in aanmerking voor een basisbankdienst, dan kan je via dit formulier op de website van de FOD Economie een aanvraag indienen. Je kan ook een papieren formulier verkrijgen bij de kredietinstelling die de dienstverlening weigerde. Eens de aanvraag werd ingediend, wordt de aanvraag in behandeling genomen door de basisbankdienstkamer:

  1. De basisbankdienstkamer controleert of de aanvraag ontvankelijk en volledig is en of alle nodige documenten aanwezig zijn.
  2. De basisbankdienstkamer gaat na of de kredietinstelling de weigering van een aanvraag tot betalingsdiensten voldoende gemotiveerd heeft.
  3. De basisbankdienstkamer vraagt verplicht advies aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) over de onderneming.
  4. Na ontvangst van advies heeft de basisbankdienstkamer 2 maanden tijd om een beslissing te nemen over de basisbankdienstaanbieder.
  5. Je krijgt als onderneming een aangetekende zending met de beslissing van de basisbankdienstkamer.
  6. Indien dit wordt gevraagd, moet je als onderneming nog bijkomende informatie aan de basisbankdienstkamer verstrekken voor haar beslissing tot aanwijzing van basisbankdienstaanbieder.
  7. De basisbankdienstaanbieder heeft 10 werkdagen om de basisbankdienst te verlenen.

 

Welke banken bieden een basisbankdienst aan?

De kredietinstellingen in België die volgens de Nationale Bank van België systeemrelevante kredietinstellingen zijn, verlenen de basisbankdienst. Voor 2023 zijn dit BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Belfius Bank, ING België, Argenta, AXA Bank Belgium en Crelan. De basisbankdienstkamer zal altijd een kredietinstelling aanduiden, de onderneming kan niet zelf kiezen.

 

Wanneer kan een basisbankdienstaanbieder de basisbankdienst weigeren?

Na de procedure tot goedkeuring kan de basisbankdienstaanbieder toch nog dienstverlening weigeren omwille van volgende redenen:

  • De onderneming heeft al een basisbankdienst of een andere zichtrekening bij die bank of een andere bank in België of een andere lidstaat van de Europese Unie.
  • De aanvraag voor een basisbankdienst van de onderneming is een schending van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
  • Een lid van het wettelijke bestuursorgaan van de onderneming, de persoon belast met de effectieve leiding of een lid van het directiecomité is veroordeeld voor oplichting, misbruik van vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk of valsheid in geschrifte.

 

Sinds maart 2023 kunnen ondernemingen de basisbankdienst ook in de praktijk gaan afdwingen. Hierdoor krijgen ondernemingen die voorheen geen bankrekening konden openen, toch toegang tot het economisch verkeer.

 

Heb je vragen na het lezen van dit artikel? Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!