Nieuws  |  

21.10.2021

Eerste UBO-boetes weldra een feit

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Sinds eind 2018 bestaat de verplichting in hoofde van Belgische vennootschappen, vzw’s en stichtingen om hun uiteindelijke begunstigden (UBO’s) te identificeren en te registreren in het daartoe opgerichte UBO-register. Sinds 31 december 2019 is de deadline voor deze registratie verstreken.

De FOD Financiën, die tot nu toe geen boetes maar enkel aanmaningen verstuurde, schakelt nu een versnelling hoger door het effectief uitschrijven van boetes voor de ondernemingen die eerdere aanmaningen naast zich hebben neergelegd.

De bestuurders van de ondernemingen die aldus op heden hun UBO’s nog niet hebben geregistreerd, zullen een boete van 500,00 euro (per bestuurder) ontvangen. Nalatigheid op vlak van UBO-verplichtingen wordt vanaf heden dus daadwerkelijk gesanctioneerd.

Let wel, het betalen van de opgelegde UBO-boete doet geen afbreuk aan de verplichting tot registratie van de UBO’s. Deze verplichting blijft onverminderd gelden.

Graag brengen we je nog even in herinnering dat elke wijziging aan de in het UBO-register geregistreerde gegevens, binnen de maand moet worden meegedeeld, met verplichte toevoeging van bewijsstukken. Indien de gegevens niet veranderen, moet echter één keer per jaar worden bevestigd dat de geregistreerde gegevens van je UBO’s nog steeds correct zijn. De niet-naleving van deze verplichtingen kan tevens aanleiding geven tot boetes. Om boetes te vermijden, is het dus uiterst belangrijk om bovenstaande verplichtingen inzake UBO-registratie tijdig na te leven.

Ingeval van vragen, neem gerust contact op met jouw klantverantwoordelijke of via info@titeca.be.