Nieuws  |  

27.10.2020

Eerste verduidelijkingen omtrent het (verdubbeld) overbruggingsrecht

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Twee weken geleden verbonden de diverse overheden zich tot bijkomende steunmaatregelen voor de ondernemingen die getroffen werden door de bijkomende maatregelen. Eén van die maatregelen betrof een aanpassing van de overbruggingsrechten. Zo zou het corona-overbruggingsrecht worden verdubbeld voor bepaalde zelfstandigen, en het relance-overbruggingsrecht verlengd worden.

Inmiddels heeft de federale ministerraad het één en ander verduidelijkt in haar voorontwerp. Hieronder wordt uiteengezet wie op welk overbruggingsrecht aanspraak kan maken, en ten belope van welk bedrag.

 

Het verdubbeld corona-overbruggingsrecht

Wie kan zich hierop beroepen?

 • De zelfstandigen die behoren tot een sector die verplicht de deuren moet sluiten. Zelfs wanneer men als zelfstandig restaurantuitbater take-awaymaaltijden aanbiedt.
 • De zelfstandigen die zelf niet verplicht moeten sluiten, maar wel sterk afhankelijk zijn van een gesloten sector, én vrijwillig beslissen de activiteiten volledig stop te zetten.

 

Hoeveel bedraagt de uitkering?

 • De “ dubbele” uitkering bedraagt 2.583,38 EUR voor alleenstaande zelfstandigen, of 3.228,20 EUR voor zelfstandigen met gezinslast.
 • Voor de maand oktober heeft men recht op deze dubbele uitkering indien men van 19 tot 31 oktober de activiteiten volledig onderbreekt.
 • Voor de maand november heeft men recht op een dubbele uitkering indien men van 1 november tot 15 november de activiteiten volledig onderbreekt. Pas op: deze einddatum geldt onder voorbehoud dat de beperkende maatregelen niet verder verlengd worden. Worden ze verder verlengd, dan zal men voor een langere periode de activiteiten moeten onderbreken om nog recht te hebben op de dubbele uitkering.

 

Het gewoon corona-overbruggingsrecht

Wie kan zich hierop beroepen?

De zelfstandigen die zelf niet verplicht moeten sluiten, maar wel sterk afhankelijk zijn van een gesloten sector, zonder hun eigen activiteiten volledig stop te zetten, kunnen genieten van het gewoon corona-overbruggingsrecht. Dit overbruggingsrecht zou worden verlengd tot 31 december.

 

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De uitkering bedraagt 1.291,69 euro voor alleenstaande zelfstandigen, of 1.614,10 euro voor zelfstandigen met gezinslast.

 

Het klassiek overbruggingsrecht

Wie kan zich hierop beroepen?

Zelfstandigen die quarantaineplichtig, maar niet arbeidsongeschikt zijn, kunnen aanspraak maken op het klassiek overbruggingsrecht.

 

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De uitkering bedraagt 1.291,69 euro voor alleenstaande zelfstandigen, of 1.614,10 euro voor zelfstandigen met gezinslast, tenminste als de onderbreking een volledige maand duurt. In tegenstelling tot het corona-overbruggingsrecht, worden de uitgekeerde maandbedragen geprorateerd tot de dagen waarop men er effectief aanspraak op kan maken.

Bv. als men gedurende twee weken quarantaineplichtig is, is men slechts gerechtigd op ongeveer de helft van het volledig maandbedrag.

 

Het relance-overbruggingsrecht

Wie kan zich erop beroepen?

De zelfstandigen die geen aanspraak kunnen maken op het corona-overbruggingsrecht omdat ze op vandaag niet gesloten zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op het relance-overbruggingsrecht:

 • Ze moesten op 3 mei 2020 reeds een hoofdactiviteit uitoefenen die verplicht stopgezet was. Er wordt aanvaard dat men daarnaast nog een bijkomstige activiteit uitoefent die niet stopgezet moest worden.
 • Om een uitkering te krijgen voor de maanden juni, juli, augustus en september moeten zij kunnen aantonen dat hun omzet in het tweede kwartaal van 2020 minstens 10% lager ligt dan de omzet in het corresponderend kwartaal van 2019.
 • Om een uitkering te krijgen voor de maanden oktober, november en december moeten zij kunnen aantonen dat hun omzet in het derde kwartaal van 2020 minstens 10% lager ligt dan de omzet in het corresponderend kwartaal van 2019.​​​​​​​

 

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De uitkering bedraagt 1.291,69 euro voor alleenstaande zelfstandigen, of 1.614,10 euro voor zelfstandigen met gezinslast.

 

Tot slot, enkele good to knows…

 • De diverse overbruggingsrechten zijn niet cumuleerbaar met elkaar.
 • Noch het relance-overbruggingsrecht, noch het klassiek overbruggingsrecht zijn cumuleerbaar met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioenen, ouderschapsuitkeringen, en andere vervangingsinkomens.
 • De diverse overbruggingsrechten zijn wél cumuleerbaar met een activiteit als loontrekkende of met tijdelijke werkloosheid.
 • Het corona-overbruggingsrecht veronderstelt een stopzetting van alle zelfstandige activiteiten. Een activiteit die nauw verwant is met de activiteit die stopgezet moest worden kan echter zonder probleem worden verdergezet. Oefent de zelfstandige echter nog een activiteit uit die volledig vreemd is aan de activiteit waarvoor hij een overbruggingsrecht wenst aan te vragen, dan heeft hij geen recht meer op een uitkering. Zelfstandigen met meerdere activiteiten waarvan één activiteit niet geïmpacteerd is door de maatregelen vallen dus tussen schip en wal.

 

Bovenstaand overzicht geldt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen aan de wetgeving. Aangezien de wet nog dient goedgekeurd te worden door het Parlement is de aanvraag voor het verdubbeld corona-overbruggingsrecht nog niet mogelijk. Zodra hieromtrent meer bekend wordt, houden we jou hiervan op de hoogte.

 

Indien je vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen. Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.