Nieuws  |  

24.06.2022

Het einde van de versoepelde tijdelijke werkloosheid: wat nu?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht ten gevolge van de corona- en Oekraïnecrisis, neemt definitief een einde op 30 juni 2022. Word je als werkgever op heden nog steeds geconfronteerd met een gebrek aan werk of met een situatie van overmacht, dan zal je vanaf 1 juli je opnieuw op de klassieke procedures moeten beroepen. Maar wat zijn deze klassieke procedures nu ook al weer en waar zit het verschil met de tijdelijke regeling? 

 

Het systeem van tijdelijke werkloosheid 

Ondervind je als werkgever een gebrek aan werk, dan zal je een beroep kunnen doen op de klassieke procedure van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Is er sprake van een onvoorziene omstandigheid waardoor het werk geenszins kan worden uitgevoerd, dan kan je een beroep doen op de klassieke procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  

Het grote voordeel van de versoepelde regeling die op 30 juni eindigt, bestond erin dat je als werkgever je personeel onmiddellijk op tijdelijke werkloosheid kon plaatsen, zonder een voorafgaandelijke procedure te moeten doorlopen of het dossier te moeten aanmelden bij de RVA.  

Vanaf 1 juli zal je als werkgever dus opnieuw op voorhand de procedure moeten aanmelden en de gebruikelijke vormvoorwaarden naleven tijdens het gebruik ervan.   

 

… maar enkele versoepelingen blijven (voorlopig) 

Een aantal versoepelingen die men tijdens de corona- en Oekraïnecrisis heeft ingelast blijven echter tijdelijk behouden, waaronder:  

  • Zo kunnen de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder eerst gedurende een bepaalde periode een aantal arbeidsdagen in loondienst te moeten bewijzen. Concreet: Je medewerkers moeten dus geen wachttijd meer doorlopen na de (eerste) aanwerving om op tijdelijke werkloosheid gezet te kunnen worden.  

 

  • Tot 31.12.2022 is de werknemer volledig vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A en moet je als werkgever die dus niet overhandigen aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid. Aangezien er geen controlekaarten moeten worden afgeleverd, moeten ze ook niet worden ingeschreven in het (elektronische of papieren) validatieboek. Concreet: de werknemer moet geen controleformulier bijhouden, noch inleveren.  

 

  • Tot 31.12.2022 moet je als werkgever geen zogenaamde ASR-scenario 2 afleveren indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, en enkel op het einde van de maand een ASR-scenario 5 afleveren. Concreet: de formaliteiten bij aanvraag van de uitkering worden enigszins verlicht.  

 

  • Wat de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders betreft: in principe moet je als werkgever voorafgaandelijk een elektronische mededeling van de voorziene economische werkloosheid versturen naar de RVA. Die mededeling moet normaliter 7 dagen op voorhand worden verstuurd. Deze termijn wordt van 01.06.2022 tot 31.12.2022 echter ingekort van 7 naar 3 kalenderdagen. Concreet: de wachttermijn vooraleer men arbeiders op tijdelijke werkloosheid kan zetten wordt ingekort, het systeem is dus flexibeler toepasbaar.  

 

Het verdwijnen van de versoepelde regeling zorgt er dus voor dat tijdelijke werkloosheid niet per direct zal kunnen ingeschakeld worden, maar een aantal aspecten uit de klassieke systemen worden zowel voor de werkgever als de werknemer een stuk versoepeld. 

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!