Nieuws  |  

14.10.2022

Energiecrisis: Kredieten

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Vlaanderen

Overbruggingslening

De Overbruggingslening kan nog worden aangevraagd tot 15 december 2022 om 12.00 uur, tenzij de budgettaire middelen vroeger uitgeput zijn.

De overbruggingslening werd door de Vlaamse regering tijdens de coronacrisis in het leven geroepen om bedrijven te ondersteunen in hun acute liquiditeitsproblemen. Deze maatregel werd verlengd naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en kan nu ook aangewend worden voor ondernemingen die liquiditeitsproblemen ondervinden door de energiecrisis. Het gaat om leningen met een rente van 1,5% en het maximaal kredietbedrag werd opgetrokken tot 750.000 EUR voor ondernemingen tot 250 werknemers ongeacht de sector. Voor leningen tot 50.000 EUR geldt een looptijd van 24 maanden en voor bedragen daarboven is dat 36 maanden. De eerste 12 maanden moeten er geen aflossingen gebeuren.

 

Modaliteiten kredieten

Daarnaast kunnen bedrijven die moeilijkheden ondervinden door de energiecrisis hun contactpersoon bij de bank aanspreken om eventuele modaliteiten van huidige kredieten te bespreken, echter ontbreekt hier wel een wettelijk kader. Hierbij wordt per dossier nagegaan welke oplossing op maat kan aangeboden worden om het bedrijf tijdens deze moeilijke periode te ondersteunen.

 

Wallonië

Sowalfin ondersteunt de Waalse kmo’s via hun bestaande bancaire oplossingen. Via hun Prêt ProPulsion kent Sowalfin achtergestelde kredieten toe ter financiering van de behoefte aan werkkapitaal. De looptijd van dit krediet is maximaal 10 jaar. Hiernaast heeft Sowalfin nog andere producten lopen zoals Prêt Invests Wallons, Prêt Easy’Up, Prêt Sowalfin etc.

SRIW voorziet een oplossing voor grote ondernemingen die getroffen zijn door de Oekraïnecrisis en nood hebben aan werkkapitaal of nieuwe investeringen. Getroffen ondernemingen kunnen enerzijds bij SRIW terecht voor kredieten op 6 jaar en anderzijds voor garanties ter dekking van bancaire kredieten. Bijkomende informatie kan je terugvinden op de website van SRIW.

 

Modaliteiten kredieten

Hiernaast kunnen bedrijven die moeilijkheden ondervinden door de energiecrisis hun contactpersoon bij de bank aanspreken om eventuele modaliteiten van huidige kredieten te bespreken, echter ontbreekt hier wel een wettelijk kader. Hierbij wordt per dossier nagegaan welke oplossing op maat kan aangeboden worden om het bedrijf tijdens deze moeilijke periode te ondersteunen.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!