Nieuws  |  

3.10.2023

EPC bij elke verhuur verplicht

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De Vlaamse Regering heeft het Energiebesluit recent gewijzigd. Door één van die wijzigingen zal er voortaan ook een energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig moeten zijn bij het afsluiten van huurovereenkomsten tussen verbonden ondernemingen en personen. Daarnaast is er ook een wijziging bij fusies en splitsingen*.

 

Ook EPC bij verhuur zonder publiciteit

Tot voor deze wijziging was er bij verhuur van onroerende goederen geen EPC vereist indien er geen publiciteit werd gevoerd. Voor huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 oktober 2023 zal een EPC dus wél vereist zijn, ook wanneer dit niet aan het publiek kenbaar werd gemaakt. De impact voor de praktijk is niet te onderschatten, gezien hiermee alle huurovereenkomsten afgesloten tussen verbonden personen en ondernemingen nu ook onder de EPC-verplichting zullen vallen: zelfs als je als ondernemer beslist een onroerend goed te verhuren aan jouw eigen vennootschap, zonder publiciteit via bijvoorbeeld een makelaar, zal er toch een EPC voorhanden moeten zijn.

Deze nieuwe verplichting is van toepassing bij de verhuur van zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen of gebouweenheden, en zowel voor mondelinge als voor schriftelijke huurovereenkomsten.

 

Wanneer moet het EPC beschikbaar zijn?

Je dient in het bezit te zijn van een geldig EPC uiterlijk vóór het afsluiten van de huurovereenkomst. Als het gaat om een verhuur met publiciteit, moet het EPC reeds beschikbaar zijn bij de eerste bekendmaking van die publiciteit.

Voor de gelegenheid herhalen we hieronder nog eens een aantal belangrijke regels inzake het EPC:

  • Een EPC is vereist per wooneenheid: dus per woning, appartement, studio, enz. Het EPC-label van een woning die wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in Vlaanderen, heeft voor labels D, E of F of het afwezig zijn van een EPC-label, een impact op de indexatie van de huurprijs.
  • Bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom dient er een EPC te zijn (verkoop, schenking, inbreng in vennootschap, inbreng in huwelijksvermogen, enz.), evenals bij het vestigen van een recht van opstal of erfpacht.

 

Hoelang blijft het EPC geldig?

Het EPC voor residentiële gebouwen, voor kleine niet-residentiële gebouwen en voor gemeenschappelijke delen is 10 jaar geldig. Voor de gewone niet-residentiële gebouwen is het EPC 5 jaar geldig.

 

Steekproeven

De naleving van deze bijkomende EPC-verplichting zal gecontroleerd worden door het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), dat met steekproeven zal controleren of er een geldig EPC aanwezig is. Indien blijkt dat er geen EPC beschikbaar is, dan zal je als eigenaar een brief krijgen met daarin de uitnodiging om schriftelijke argumenten inzake afwezigheid aan het VEKA te bezorgen. Indien het VEKA niet overtuigd is van de argumenten, riskeer je een geldboete tussen de 500 en 5.000 EUR. Ook al werd deze boete betaald, een EPC zal in dit geval ook nog steeds moeten worden opgemaakt.

 

Update 06/10/2023: Fusies en splitsingen

Er werd evenwel nog een andere belangrijke wijziging aan het Energiebesluit doorgevoerd. Er is namelijk geen EPC meer vereist voor de gebouwen in geval van herstructurering van rechtspersonen door middel van fusie of splitsing[1]. Het gaat zowel om residentiële als niet residentiële gebouweenheden. 

Aan de hand van een EPC-label wordt onder meer duidelijk of er al dan niet gerenoveerd moet worden binnen de vijf jaar na overname van vastgoed. Gezien fusies en splitsingen buiten het toepassingsgebied vallen van de renovatieplicht, is het inderdaad logischer dat er geen EPC aanwezig dient te zijn bij dit soort transacties. 

Fusies en splitsingen vereisen dan wel geen EPC meer, maar dat neemt niet weg dat er wel nog andere attesten voorhanden moeten zijn. Wil je goed geïnformeerd zijn bij elke stap die je zet, aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw klantverantwoordelijke of een van onze pro experts. 

[1] Artikelen 9.2.5/0 en 9.2.10/0 van het Energiebesluit 

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!