Nieuws  |  

23.03.2020

Financiële bazooka voor gezinnen, zelfstandigen en ondernemingen die lijden onder de coronacrisis

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Om de financiering in tijden van de coronacrisis te kunnen verzekeren en om de nodige financiële ademruimte te geven aan haar burgers, heeft de federale regering ingrijpende maatregelen genomen. Na overleg tussen de overheid en de bankensector, werd beslist dat de banken zich zullen engageren om levensvatbare bedrijven, zelfstandigen en particulieren betalingsuitstel te geven tot 30 september 2020 en dit zonder bijkomende kosten.

Op heden zijn nog een aantal praktische zaken onduidelijk, bijv. of de kredieten worden verlengd met 6 maanden of als het uitgestelde kapitaal in de resterende looptijd moet worden ingehaald. We blijven dit opvolgen en zullen uiteraard verder communiceren eenmaal de praktische uitwerking gekend is.

 

Ondernemingen

Om van de maatregel gebruik te maken, moet de onderneming levensvatbaar zijn.

Onder levensvatbaar wordt verstaan dat de bedrijven/zelfstandigen:

  • op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hadden, of
  • op 29 februari een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen.

 

Voor ondernemingen stelt zich bijkomend de vraag of enkel kapitaaluitstel dan wel uitstel van interest en kapitaal zal voorzien worden.

Momenteel is het eveneens nog onduidelijk of dit de enigste vereiste is en of getroffen ondernemingen moeten kunnen aantonen dat de financiële moeilijkheden te wijten zijn aan de Coronacrisis.

Beide elementen worden door ons verder opgevolgd, hierover zal verder gecommuniceerd worden van zodra dit definitief gekend is.

Hiernaast wordt voorzien in een overheidswaarborg voor nieuwe kredieten.

Deze regeling wordt opnieuw toegekend aan de levensvatbare bedrijven en zelfstandigen. De regeling is van toepassing op nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden. Deze kredieten moeten worden toegekend tussen heden en 30 september 2020.

De maximumrente voor de nieuwe kredieten bedraagt 1,25%, exclusief fee. De fee mag maximaal 0,25% bedragen voor kmo’s en 0,50% voor grote ondernemingen.

De kredieten worden per onderneming tot maximaal 50 miljoen euro gewaarborgd. De bedragen hoger dan 50 miljoen euro vereisen een extra goedkeuring door de overheid.

Opdat de banken niet alleen zouden moeten opdraaien voor de verliezen, werd er voorzien in een regeling.

Namelijk:

  • Verliezen tot 3%: De bank moet deze verliezen dragen
  • Verliezen 3% – 5%: De ene helft wordt gedragen door de bank en de andere helft door de overheid
  • Verliezen > 5%: Deze verliezen worden voor 80% door de overheid gedragen.

 

In de afgelopen tien jaar bedroegen de kredietverliezen maximaal 1%. De overheid zal aldus slechts tussenkomen wanneer er zich een uitzonderlijke crisis voordoet waarbij de verliezen driemaal groter zijn dan tijdens de financiële crisis van 2007-2008.

Deze garantieregeling zal via een koninklijk besluit worden uitgevoerd nadat de regering bijzondere machten heeft gekregen van het parlement.

 

Particulieren

Particulieren kunnen eveneens genieten van betalingsuitstel (kapitaal en rente) tot 30 september voor hun hypothecaire leningen.

Indien een particulier gebruik wenst te maken van het betalingsuitstel, moet hij dit expliciet aanvragen bij zijn bank en moet kunnen aangetoond worden dat hij financieel getroffen is door het coronavirus.

Voorbeeld: een gezin met twee kinderen waarvan de man technisch werkloos is door de coronacrisis maar de vrouw kan nog steeds gaan werken. Bijkomend beschikken zij over een spaarpotje van 500.000 EUR. Zal het gezin beroep kunnen doen op het betalingsuitstel?

Neen, de maatregel is enkel voorzien voor mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten door de crisis.

 

Heb je hulp of advies nodig om gebruik te kunnen maken van één van bovenstaande steunmaatregelen, dan helpen wij je graag verder.  Contacteer ons op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Ten slotte wensen we je te informeren dat we bij Titeca alle nodige maatregelen i.k.v. het coronavirus genomen hebben en verder de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid op de voet volgen. Om besmetting van medewerkers en klanten binnen de kantoren te vermijden, hebben we alle digitale tools ingezet zodat onze medewerkers van thuis uit kunnen werken.

Wij blijven zoals gewoonlijk bereikbaar op het gekende telefoonnummer en/of via mail.  Daarnaast voorzien we ook permanentie in de kantoren van maandag t.e.m. vrijdag.