Nieuws  |  

17.03.2022

Groeiplannen? Denk ook in 2022 aan de kmo-groeisubsidie!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij het realiseren van een groeitraject. Er kan tot 50.000 euro steun verkregen worden voor zowel het aanwerven van een strategisch profiel als voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener.

Ook in 2022 zal de kmo-groeisubsidie met thematische projectoproepen werken. Er worden in de loop van het jaar drie oproepen gelanceerd. De eerste oproep staat open van 14 maart tot 30 april. Er kunnen dus groeitrajecten ingediend worden die draaien rond internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen of innovatie.

 

Wie kan van de kmo-groeisubsidie gebruik maken ?

Om in aanmerking te komen voor de kmo-groeisubsidie, moet je groeitraject aansluiten bij een van de vooropgestelde thema’s en daarbij aan enkele voorwaarden voldoen.

De thema’s:

 • Internationalisering: Kmo’s die duurzaam willen groeien door export.
 • Bijvoorbeeld: een bedrijf actief in Vlaanderen dat wil uitbreiden naar de buurlanden en een externe dienstverlener inschakelt om de markt en het potentieel distributienetwerk in kaart te brengen.
 • Digitalisering: Kmo’s die data inzetten om hun producten, diensten en processen slimmer te maken.
 • Bijvoorbeeld: content van een digitaal leerplatform via artificiële intelligentie automatisch matchen met een gebruiker op basis van het gebruikersprofiel en het gedrag op het platform.
 • Circulair en duurzaam ondernemen: Kmo’s die natuurlijke grondstoffen reduceren door materialen slim en efficiënt te gebruiken of materialenkringlopen te sluiten.
 • Bijvoorbeeld: een bouwbedrijf dat zijn bouwafval meer gedifferentieerd wil scheiden en daarom gaat onderzoeken hoe ze de afvalfracties zo hoogwaardig mogelijk kunnen hergebruiken.
 • Innovatie: Kmo’s die een concrete strategie hebben om innovatieve producten en diensten naar de markt te brengen of innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten.
 • Bijvoorbeeld: een bedrijf dat een innovatief product of dienst heeft ontwikkeld, dit naar de markt wil brengen en advies inwint voor het opstellen van een commercieel plan.

 

Meer info en concrete voorbeelden over wie/wat wel/niet in aanmerking komt, kan je bovendien raadplegen op de website van VLAIO.

 

Welke kost komt in aanmerking?

Als ondernemer kan je dus een kmo-groeisubsidie krijgen voor het verwerven of inkopen van strategische kennis om je groeitraject te realiseren. Dat kan door middel van:

 • De aanwerving van een strategische medewerker.
 • Het advies van een of meerdere dienstverleners, waarbij elke afzonderlijke adviesopdracht minstens 20.000 euro moet kosten.

Let wel: de aanwerving of de opstart van de adviesopdracht mogen ook ten vroegste plaatsvinden in de maand volgend op de maand van indiening van de steunaanvraag.

 

Hoeveel subsidie kan je als ondernemer krijgen?

De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro voor de aanwerving van een strategisch profiel en maximaal 25.000 euro voor het advies van één of meerdere externe dienstverlener(s).

Hieronder een tabel ter illustratie:

 

Aanwerving strategisch profiel Advies externe dienstverlener(s)
Welke kosten ? Bruto-basisjaarloon X 1,596
 • personeels- en werkingskosten
 • verplaatsingskosten
 • begeleidingskosten bij implementatie
Steunpercentage 50% 50%
Maximumsteun € 25.000 € 25.000

 

Per aanvraagdossier kan er dus maximaal 50.000 euro steun gekregen worden. Er kan vervolgens om de 36 maanden een dossier worden ingediend.

 

Hoe kan ik de kmo-groeisubsidie aanvragen en tot wanneer?

De oproep staat open van 14 maart 2022 tot en met 30 april 2022. De aanvraag moet ingediend worden via de digitale applicatie op de website van VLAIO.

 

Wil je weten of jouw onderneming voor deze subsidie in aanmerking komt of wens je daarnaast ondersteuning bij het indienen van deze aanvraag? Aarzel zeker niet onze Pro Subsidie Expert hier te contacteren of boek hier je afspraak.