Nieuws  |  

11.10.2020

Hoe alternatieve financiering in tijden van corona een oplossing kan bieden

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

In huidige tijden kan het soms voor ondernemers interessant zijn om out-of-the-box te denken wanneer het aankomt op financiering. Alternatieve financieringsvormen zoals de winwinlening of crowdfunding zijn niet nieuw maar zijn één van de vele mogelijkheden naast de bancaire financiering.

Alternatieve financiering kan eerst en vooral een oplossing bieden voor ondernemers die niet terecht kunnen bij de traditionele banken voor de financiering van hun investeringsproject, werkkapitaal et cetera. Maar ook voor ondernemers die slechts voor een deel bancaire financiering kunnen of willen krijgen vormen de alternatieve financieringsvormen een mogelijkheid om samen met de banken een financieringsmix op poten te zetten waarbij verschillende partijen samen het project financieren.

Hieronder alvast een overzicht van de populairste mogelijkheden:

 

Friends, Families & Fans

Bij gebrek aan eigen inbreng kan er beroep worden gedaan op de omgeving, de zogenaamde “Friends, Families & Fans” (FFF). Hierbij kunnen de FFF’s in de onderneming investeren in ruil voor een fiscaal voordeel. De meest gekende financieringen zijn:

  • Winwinlening (Vlaanderen): PMV/z stimuleert particulieren om geld te ontlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen in ruil voor een jaarlijks belastingkrediet ten bedrage van 2,5% op het openstaande kapitaalbedrag.
  • Vriendenaandeel (Vlaanderen): Is een variant van de winwinlening en zal gelanceerd worden midden februari 2021. PMV/z stimuleert particulieren om te investeren in het kapitaal van een onderneming voor een jaarlijks fiscaal voordeel (belastingskrediet). Zoals bij de winwinlening zal je als particulier tot maximaal € 75.000 kunnen investeren in een Vlaamse onderneming en kan elke onderneming tot € 300.000 kapitaal ophalen op deze manier. Echter kan elke onderneming maar tot € 300.000 ophalen via het vriendenaandeel én de winwinlening samen.
  • Tax Shelter voor startende ondernemingen / scale-ups (groeibedrijven) (Federaal): PMV/z stimuleert particulieren met een fiscaal voordeel (belastingsvermindering) om in het kapitaal van startende / groeiende ondernemingen te investeren. In tegenstelling tot het Vlaamse vriendenaandeel is de Federale Tax Shelter interessanter voor particulieren met een hoge belastbare basis.

 

Bijkomend worden de middelen van de FFF’s door de bank beschouwd als quasi eigen vermogen. Dergelijke financiering zorgt voor een versterking van het kredietdossier en kan een bank overtuigen om toch aan het financieringsproject deel te nemen.

 

Cofinanciering(+) (Vlaanderen)

Een andere financieringsvorm waarbij een combinatie van een bank, een investeringsfonds of een crowdfundingsplatform noodzakelijk is betreft de Cofinanciering(+) van PMV/Z. Hierbij wordt er een achtergestelde lening toegekend door PMV/z voor maximaal 50% van het totale investeringsbedrag. De co-financier moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. De resterende financieringsbehoefte wordt opgevangen door middel van eigen inbreng (min. 10%).

In deze financieringsvorm zijn er twee opties:

  • Cofinanciering: Een lening van maximaal 350.000 EUR voor starters en bestaande KMO’s
  • Cofinanciering+: Een lening van maximaal 700.000 EUR voor KMO’s met een track-record van positieve kasstromen

 

Deze financieringsvorm is uitgesloten voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

 

Startlening (Vlaanderen)

Één van de meeste gekende niet-financieringsvormen is de Startlening van PMV/z. Deze achtergestelde lening is, zoals de naam het zegt, enkel en alleen bestemd voor de financiering van starters (hoogstens 4 jaar actief). Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:

  • 4 maal de eigen inbreng. Dit bedrag mag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden
  • 100.000 euro.

 

Ook bij de Startlening kan de eigen inbreng gedeeltelijk worden opgevangen via een winwinlening (bullet vorm).

 

Crowdfunding

Een andere aan populariteit winnende financieringsvorm betreft Crowdfunding. Hierbij wordt er beroep gedaan op de ‘Crowd’ of beter de deeleconomie voor de financiering van een investeringsproject. Er bestaan diverse soorten van crowdfunding, namelijk crowdfunding via donaties (giften), via beloning, via crowdlending of via aandelen.

Crowdlending baseert zich op het principe van ‘What’s in it for me’. Hierbij geeft een investeerder een lening aan een onderneming in ruil voor een intrestvergoeding. Belgische platformen die zich richten op deze soort crowdfunding zijn Bolero Crowdfunding, Look & Fin, Winwinner et cetera.

Bij crowdfunding moet er tevens rekening gehouden worden met een administratiekost op het totale kredietbedrag, afhankelijk van het gebruikte platform. Crowdfunding wordt vaak opgehaald als aanvulling op de bancaire financiering maar kan dit zeker ook gebruikt worden als enige financieringsvorm.

 

Wees bewust van de risico’s

Alternatieve financiering kan een oplossing bieden wanneer bancaire financiering niet wordt toegekend, maar zoals aan iedere financiering zijn ook hier risico’s aan verbonden. Voor ondernemers impliceert alternatieve financiering meestal een hogere rentevoet ten opzichte van bancaire rentevoeten.  Voor investeerders impliceren bovenstaande vormen meer risico in geval van faling.

 

Wil je weten welke alternatieve financieringsvorm het beste bij jouw onderneming past of wil je zelf investeren? Contacteer dan één van onze corporate finance experten via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.