Nieuws  |  

24.10.2023

Geen verbod meer op indexeren huurprijs energieverslindende huurwoningen sinds 1 oktober 2023

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Vorig jaar mochten de huurprijzen van huurwoningen met een EPC-label D, E of F of zonder EPC niet of maar half geïndexeerd worden. Sinds 1 oktober 2023 is een indexering voor deze energieverslindende huurwoningen en huurwoningen zonder EPC weer mogelijk, maar er moet een correctiefactor worden toegepast op de berekening. Zo krijgen huurders na een jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs. Deze regeling is enkel van toepassing op huurwoningen die in Vlaanderen gelegen zijn.

 

Energiecrisis 2022

Als verhuurder mag je de huurprijs van een huurwoning één keer per jaar indexeren indien dit voorzien is in de huurovereenkomst, namelijk op de verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst. Vorig jaar heeft de Vlaamse Regering de huurprijzen voor energieverslindende huurwoningen bevroren om op die manier te verhinderen dat huurders naast een verhoogde energiefactuur, ook nog eens een verhoogde huurprijs moesten betalen.

Concreet was het verboden om de huurprijs te indexeren voor huurwoningen met een EPC-label E of F. Voor huurwoningen met een label D mocht slechts de helft van de indexering worden doorgevoerd. Ook bij huurwoningen waar geen EPC aanwezig was, mocht geen indexering plaatsvinden. Deze maatregel gold van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

 

Indexering huurprijs sinds 1 oktober 2023

Sinds 1 oktober 2023 is een indexering voor huurwoningen zonder EPC of met een label D, E of F opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule.

Wil je indexeren, dan moet je rekening houden met de aangepaste formule als i) de woning wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats op de private markt (dit geldt dus niet voor sociale woningen of studentenhuurovereenkomsten), ii) de huurovereenkomst in werking is getreden vóór 1 oktober 2022 en iii) er een EPC met label D, E of F voorligt of als er helemaal geen EPC voorligt.

De huurprijs van een huurwoning die een energiezuinige score heeft (label A+, A, B of C) of waarvan de huurovereenkomst is ingegaan vanaf 1 oktober 2022, valt niet onder deze correctieregel en kan op een normale manier geïndexeerd worden.

Concreet zal het volgende gelden:

EPC-label E of F Indexeren opnieuw toegelaten, maar correctie
EPC-label D Indexeren opnieuw toegelaten, maar correctie
EPC-label A+, A, B of C Indexeren kan zonder correctie (hier golden nooit beperkingen)
Geen EPC aanwezig Indexeren opnieuw toegelaten, maar correctie
Huurovereenkomsten met ingang vanaf 1 oktober 2022, ongeacht EPC label Indexeren kan zonder correctie (hier golden nooit beperkingen)

 

Hoe gebeurt de correctie?

De indexatie van de huurprijs gebeurt in principe een maal per jaar en dit op de verjaardatum van de huurovereenkomst, overeenkomstig volgende basisformule: basishuurprijs x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer. Dit kan gemakkelijk berekend worden met de huurcalculator.

Om de correctie toe te passen, dient men eerst de basisformule te berekenen om dit bedrag vervolgens te vermenigvuldigen met de correctiefactor. Voor het berekenen van de correctiefactor wordt een onderscheid gemaakt tussen huurwoningen met EPC-label D en deze met EPC-label E of F of zonder EPC, alsook tussen de verjaardatum van de overeenkomst. Voor de berekening zelf verwijzen wij naar de tool die de Vlaamse Regering voorzien heeft. Ook stelt zij een lijst ter beschikking op haar website met de berekende correctiefactoren.

 

Jaarlijks rekening houden met de correctiefactor?

Ja, zolang er een EPC met label D, E of F voorligt of indien er geen EPC is, moet de correctiefactor toegepast worden bij élke indexatie. Het is pas als er een beter EPC-label (A+, A, B of C) voorligt of een nieuw huurcontract van start gaat, dat er ‘normaal’ geïndexeerd kan worden.

Concreet kan er dus op de normale manier geïndexeerd worden in het geval er een EPC met label A+, A, B of C voorligt of indien de huurovereenkomst is ingegaan vanaf 1 oktober 2022.

 

Hoe zal de overheid controleren?

De overheid zal toezien op de naleving van deze regels, maar de controle zal vooral moeten komen vanuit de huurder zelf. Als de verhuurder ten onrechte een huurindexatie toepast zonder rekening te houden met de correctiefactor, is een huurder niet verplicht om dit te betalen.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!