Nieuws  |  

10.06.2020

Introductie relance-uitkering en verlenging van bestaande maatregelen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De afgelopen dagen beslisten de Federale – en Vlaamse Regering tot de verlenging van de reeds bestaande steunmaatregelen en tot de introductie van enkele nieuwe maatregelen, waaronder de relance-uitkering.

 

1. Steunmaatregelen voor zelfstandigen

1.1. Verlenging van het overbruggingsrecht

Het corona-overbruggingsrecht blijft behouden in juli en augustus, voor de zelfstandigen die hun activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen moeten onderbreken.

 

1.2. Verlenging van het corona-ouderschapsverlof

Ook het Corona-ouderschapsverlof overbrugt de zomer: voor de maanden juli en augustus kunnen de zelfstandigen die hun activiteiten tijdelijk verminderen om voor zijn/haar jonge kinderen te zorgen, onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een financiële uitkering.

Om aanspraak te maken, mogen de kinderen de leeftijd van 12 jaar niet reeds bereikt hebben, en mag de zelfstandige niet reeds het overbruggingsrecht voor die maand genieten.

Samenwonende zelfstandigen hebben recht op een uitkering van 532,24 euro per maand, en alleenstaanden op een uitkering van 875,00 euro.

 

1.3. Introductie van de relance-uitkering

Zelfstandigen die hun activiteiten heropgestart hebben na een verplichte sluiting gedurende meer dan één kalendermaand, en tijdens de heropening van de zaak nog geconfronteerd worden met beperkingen die leiden tot omzet- of bestellingenverlies, kunnen aanspraak maken op een uitkering voor hetzelfde bedrag als het corona-overbruggingsrecht.

Om aanspraak te maken op deze relance-uitkering, moet de zelfstandige bovendien een daling van de omzet of de bestellingen van minstens 10% kunnen aantonen, en dit voor het kwartaal dat de maand van de aanvraag voorafgaat.

De relance-uitkering kan worden aangevraagd voor de maanden juni, juli en augustus.

 

2. Steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers

2.1. Verlenging van de tijdelijke werkloosheid

Bedrijven die in de zomermaanden nog steeds hinder ondervinden, kunnen voor de maanden juli en augustus gebruik maken van het versoepelde regime van tijdelijke werkloosheid.

Bepaalde hard getroffen sectoren, waaronder de horeca en evenementensector, zouden tot eind december van dit jaar gebruik kunnen maken deze regeling.

 

2.2. Verlenging van het corona-ouderschapsverlof

Ook werknemers kunnen tot eind augustus gebruik maken van het corona-ouderschapsverlof. Met dat verlof kunnen ouders met een kind jonger dan 12 jaar, hun prestaties verminderen tot 1/2 of met 1/5e.

In ruil krijgt men een uitkering die afhankelijk van de leeftijd, gezinssituatie en de onderbreking, tussen de 180,57 en 875,00 euro per maand bedraagt.

 

2.3. Lastenverlaging voor de werkgevers

De bedrijven die tussen midden maart en eind mei voor minstens één ononderbroken maand een beroep moesten doen op tijdelijke werkloosheid, mogen zich aan een tijdelijke en gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing verwachten voor de maanden juni, juli, en augustus.

 

2.4. Introductie van de consumptiecheque

Werkgevers zullen voor hun personeel een consumptiecheque kunnen toekennen ter waarde van 300 euro, en dit voor de aankoop van goederen en diensten in onder meer de horeca- en cultuursector. Op deze cheque zouden noch RSZ-bijdragen, noch bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn.

 

Van zodra wij beschikken over meer informatie en verdere verduidelijkingen, informeren wij je verder over deze en bijkomende steunmaatregelen.

Bij vragen kan je ons altijd bereiken op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.