Nieuws  |  

6.06.2023

Investeren in je landbouwbedrijf? Vraag vanaf nu je VLIF-investeringssteun aan!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) trad begin 2023 in werking en brengt voor jou als landbouwer, heel wat veranderingen teweeg.

Ze hervormt o.a. het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Niet alleen de voorwaarden om VLIF-steun te kunnen genieten, maar ook de omvang ervan en de aanvraagprocedure wijzigen. Op vandaag kunnen de eerste aanvragen voor VLIF-investeringssteun onder de nieuwe GLB  voorwaarden eindelijk aangevraagd worden.

In eerste instantie wordt het Eloket enkel opengesteld voor aanvragen voor steun voor productieve investeringen. De eerste blokperiode hiervoor loopt nog t.e.m. 30/06/2023.

Hieronder lijsten we kort op wat de belangrijkste voorwaarden zijn om steun te kunnen genieten en met welke wijzigingen jij als landbouwer rekening moet houden.

 

Met de komst van het nieuwe GLB 2023-2027 werd de VLIF-steun sterk hervormd. Het GLB wijzigt niet alleen de toelatingsvoorwaarden, ze updaten ook de steunpercentages. Europa en België trachten zo nog sterker in te zetten op  het ondersteunen van jonge landbouwers[1], duurzaamheid & ondernemerschap en op administratieve vereenvoudiging. Het nieuwe GLB is van toepassing voor steunaanvragen vanaf 01/01/2023.

Vanaf heden kunnen de eerste steunaanvragen voor productieve investeringen ingediend worden en dit onder toepassing van de vernieuwde voorwaarden. Het Eloket wordt binnenkort ook opengesteld voor steunaanvragen voor overname- en opstartsteun alsook voor steun voor niet-productieve investeringen.

[1] Het GLB beschrijft een jonge landbouwer als een persoon die voor 1 januari van het jaar van de steunaanvraag jonger is dan 40 jaar.

 

Wat zijn de voorwaarden voor de hervormde VLIF-steun voor productieve investeringen?

Om in aanmerking te komen voor de vernieuwde VLIF-steun moet het landbouwbedrijf in eerste instantie voldoen aan de definitie van “actieve landbouwer” en over een verdiencapaciteit van 20.000 EUR beschikken. Of voldaan is aan deze voorwaarden kan teruggevonden worden in het Eloket. Voor landbouwbedrijven onder de vorm van een vennootschap blijft de voorwaarde gelden dat elke bestuurder een natuurlijke persoon moet zijn.

In tegenstelling tot de oude voorwaarden moet je als landbouwer niet langer een minimaal inkomen behalen uit het landbouwbedrijf. Ook werd de voorwaarde met betrekking tot de maximum omzet niet-landbouw geschrapt. De nieuwe voorwaarden bepalen nu dat minimaal 1/3 van alle uitgaande handelingen betrekking moeten hebben op landbouwactiviteiten. Dit wordt nagegaan aan de hand van de ingediende btw-aangiftes.

Afhankelijk van het type investering kan een steunpercentage van 15%, 30%, 40% of 50% genoten worden. Bovendien kan je als jonge landbouwer een extra steun van 10% genieten boven op deze basispercentages. Welke investeringen in aanmerkingen komen en de bijhorende steunpercentages kan je in de VLIF codelijst terugvinden.

Nieuw is ook dat voor het gros van de investeringen het steunbedrag niet langer bepaald wordt aan de hand van een offerte, maar wel op basis van een eenheidskost per investering. Dit maakt dat de aanvraag en uitbetaling van de steun een stuk administratief eenvoudiger geworden is.

De selectie zelf gebeurt vervolgens op basis van een duurzaamheidsscore enerzijds en op basis van de context van de investering anderzijds. Zo genieten jonge landbouwers of groepen van landbouwers van een verhoogde selectiescore.

Tot slot, onder het nieuwe GLB hoef je niet langer te wachten tot na de selectie om de investering uit te voeren. Je mag van start gaan met investeren vanaf de afsluit van de eerste blokperiode, in dit geval dus vanaf 30/06/2023. De betalingsaanvraag volgt dan 2,5 maanden na het einde van diezelfde blokperiode.

 

Voor bijkomende informatie omtrent de VLIF-steun kan je steeds terecht bij een van onze pro experts. Ook verwijzen we graag naar de documentatie die gebundeld staat op de website van het Departement Landbouw en Visserij, alsook naar de webinars en slideshows van het Vlaams Ruraal Netwerk.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!