Nieuws  |  

21.11.2023

De investeringsaftrek vanaf 2025 in een nieuw jasje

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De federale regering maakte onlangs bekend dat ze de toepassing van de investeringsaftrek wenst te wijzigen om zo de klemtoon te leggen op investeringen in de energietransitie. Zo hoopt men bedrijven een (fiscaal) duwtje te geven voor de investeringen die nodig zijn om een verdere vergroening van het ondernemingsklimaat te realiseren. Maar de concrete inwerkingtreding laat nog even op zich wachten. De gewijzigde vorm van de investeringsaftrek zou immers ten vroegste vanaf 2025 in werking treden. Zo wordt een klein onderdeel van de fameuze fiscale blauwdruk van Minister Van Peteghem ingevoerd.

 

Wat is de investeringsaftrek?

Met de investeringsaftrek kunnen bedrijven een gedeelte van hun winst vrijstellen door bepaalde nieuwe investeringen uit te voeren. Op vandaag is dit regime een kluwen van tarieven en voorwaarden. Bovendien is het toepassingsgebied vaak achterhaald. Zo wordt verwarming op steenkool of gas nog als een energiebesparende investering beschouwd… De fiscaliteit loopt in dit geval duidelijk achter op de huidige politieke en sociale doelstellingen. Om deze reden werd dan ook beslist om de lijst van concrete voorbeelden van groene investeringen om de drie jaar te actualiseren en zo rekening te houden met de technologische vooruitgang.

Bijkomend zal de investeringsaftrek vereenvoudigd worden door te werken met slechts drie types aftrekken. Op deze wijze hoopt men de investeringsaftrek verder te kunnen moderniseren en vergroenen.

  • Een basisaftrek van 10%;
  • Een thematische investeringsaftrek voor groene investeringen van 30% of zelfs 40%;
  • Een technologie-aftrek van 13,5%.

 

Basis investeringsaftrek

De (eenmalige) investeringsaftrek voor kmo’s en zelfstandigen (en dus niet voor grote ondernemingen) stijgt van 8% naar 10%. Naar aanleiding van de coronacrisis werd beslist om het standaardpercentage te verhogen tot 25%. Deze tijdelijk verhoging liep echter ten einde eind 2022. Begin 2025 zou dit tarief dus opnieuw stijgen naar 10%.

Bijkomend zou deze basisaftrek verhoogd worden met nog eens 10% (en dus 20% bedragen) voor alle digitale investeringen op het vlak van facturatie, klantenrelatiebeheer, e-commerce en cyberbeveiliging. Op deze wijze hoopt de regering de opgelegde digitale facturatie die vanaf 1 januari 2026 in werking treedt, toch wat te verzachten.

 

Thematische investeringsaftrek

Daarnaast komt er een nieuwe thematische investeringsaftrek voor groene investeringen. Deze bedraagt maar liefst 40% voor eenmanszaken en kmo’s. Voor grote ondernemingen wordt het tarief teruggebracht naar 30%. De in aanmerking komende investeringen worden afgebakend in vier categorieën:

  • Efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie (bv. batterijparken);
  • Emissievrije vervoersmiddelen (bv. elektrische bestel- en vrachtwagens die 100% beroepsmatig worden gebruikt);
  • Milieuvriendelijke investeringen (bv. zuiniger watersysteem);
  • Groene digitale investeringen (bv. software voor de monitoring van het energieverbruik).

 

Technologie-aftrek

Tot slot wordt de bestaande investeringsaftrek voor onderzoek en ontwikkeling en investeringen in octrooien omgevormd naar een technologie-aftrek. Hiervoor zal een vast tarief van 13,5% van toepassing zijn voor de eenmalige investeringsaftrek in octrooien en milieuvriendelijke investeringen in O&O. Indien geopteerd wordt voor de gespreide aftrek voor O&O dan wordt het tarief opgetrokken tot 20,5%.

 

Met dit gewijzigde regime hoopt de federale regering ondernemingen te ondersteunen die bereid zijn te investeren in de uitdagingen van morgen. Op de exacte uitvoeringsmodaliteiten en een lijst van erkende investeringen is het echter nog even wachten. Maar de fiscaliteit wordt op deze wijze wel in lijn gebracht met de huidige politieke en sociale doelstellingen.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Twijfel je over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!