Nieuws  |  

30.04.2021

Klaar voor een terrasje?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Waar onze noorderburen sinds deze week reeds kunnen genieten van de heropening van de terrassen en de langzame terugkeer naar het gewone leven, kijken wij met zijn allen uit naar de magische datum van 8 mei. Enthousiaste klanten zullen er ongetwijfeld zijn maar als horeca ondernemer rest natuurlijk de vraag: zijn we er na al die maanden opnieuw klaar voor?

We geven je alvast enkele checks mee die je voor de heropening van jouw terras best nog eens overloopt.

 1. Zorg voor een aanpassing van het GKS systeem naar de tijdelijke btw tarieven:
  • Het tarief van 12% wordt herleid naar 6%
  • Ook het tarief van 21% wordt herleid naar 6% (zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken)
 1. Heb ik mijn loonkost onder controle?
 2. Werd mijn kostenstructuur al eens grondig nagezien?
 3. Staat de registratie van de contactgegevens van mijn cliënteel op punt?
 4. Heb ik mijn marges bekeken?
  • De gemiddelde marge voor voeding bedraagt idealiter 3
  • De gemiddelde marge voor  dranken bedraagt idealiter: 3,5 /4
 1. Heb ik een vergunning voor mijn terras nodig?
  • Tip: dit kan je steeds navragen bij je stadsbestuur.

 

Ook na de heropening van de terrassen blijven alle horecazaken gerechtigd op overheidssteun. Hieronder geven we je nog een kort actueel overzichtje mee.

 1. Vlaams Beschermingsmechanisme: een premie gebaseerd op je omzet.
 2. Dubbel overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting: ook in mei blijft de hele horecasector gerechtigd op het dubbel overbruggingsrecht.​​​
 3. Herstartlening: ondernemingen met een concrete liquiditeitsnood kunnen een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De lening wordt verstrekt voor twee of drie jaar met een rente van 1 procent (zal in de loop van mei kunnen worden aangevraagd)
 4. Kwijtschelding / verlaging / uitstel sociale bijdragen: zelfstandigen in moeilijkheden kunnen hun sociale bijdragen kwijtschelden, verlagen, of uitstellen.
 5. Afbetalingsplannen: voor diverse fiscale en sociale schulden kan men een afbetalingsplan bekomen met vrijstelling van sancties.
 6. Uitstel van betaling Unisono-factuur
 7. Sabam-korting
 8. Vrijstelling bijdrage vakantiegeld in de horecasector: de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld wordt dit jaar door de overheid betaald.

 

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de steunmaatregelen verwijzen we je graag naar ons schema inzake steunmaatregelen.

 

Heb je nog vragen omtrent jouw heropening, contacteer gerust jouw klantverantwoordelijke.