Nieuws  |  

9.08.2022

De pro experts talk… leasing

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Leasing is een financieringsoplossing die uitstekend blijft scoren, de voorbije 2 jaar misschien zelfs nog meer dan ooit tevoren. 

Onze pro experts werden geïnterviewd voor VOKA Magazine. Matthias Wallaeys (strategisch & financieel adviseur) en Wim Demeester (fiscaal adviseur) delen hun tips & tricks over leasing en staan even stil bij enkele belangrijke aandachtspunten.

Iets voor een vaste periode huren bij een leasinggever, met op het eind een optie tot aankoop: het leasingprincipe is genoegzaam bekend. “Het blijft een handige manier om investeringen volledig te financieren, al dan niet met een eerste verhoogde huur. Leuk meegenomen is ook dat er van de klant (‘lessee’) minder waarborgen worden gevraagd, vermits de ‘huurverstrekker’ eigenaar blijft”, verduidelijkt Wim Demeester.

“Als ondernemingen voor een stevig investeringsjaar staan, waarbij ze bijvoorbeeld een nieuw gebouw en diverse machines nodig hebben, gaat het contract meestal over een leasinglijn, die meerdere contracten over een bepaalde periode omvat. Zo’n all-in-one-oplossing is interessanter dan voor elke investering afzonderlijk met de bank of leasingmaatschappij te moeten samenzitten”, vult Matthias Wallaeys aan.

 

Sale & lease back

Ondernemingen die eigenaar zijn van een gebouw en weinig cash hebben voor andere aankopen, kiezen voor hun onroerend goed vaak een sale & lease back-oplossing.“Die aanpak is erg gegeerd om in één klap een grote hoeveelheid cash vrij te maken.  Meestal doe je zoiets maar één keer. De leasinggever gaat daar doorgaans vlot op in, indien het gaat over gemakkelijk vermarktbare onroerende goederen. Het belangrijkste nadeel is dat het wel duurder uitvalt dan de klassieke kredieten. In de praktijk wordt sale & lease back quasi uitsluitend bij onroerende goederen toegepast”, aldus Wim Demeester.

Vaak twijfelen ondernemers om het product on balance (financieel) of off balance (operationeel) te leasen. “Die keuze baseren ze meestal op de modaliteiten van de leasingmaatschappij, maar grosso modo kan je stellen dat off balance meer voor de hand ligt bij kleinere investeringen (IT, wagens,…) terwijl on balance zich meer leent voor producten die een grotere waarde vertegenwoordigen.”  

 

“Een leasinglijn is
interessanter dan voor elke
afzonderlijke investering
met de leasinggever te
moeten samenzitten.”
Matthias Wallaeys

 

Solvabiliteitsratio

Die keuze heeft ook een belangrijke impact op de solvabiliteitsratio en de EBITDA (earnings before tax, depreciation and amortisation, ofwel de winst voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en afboekingen). “Een on balance-leasing staat bij je activa en de leasingschuld dus op je passiva. Daardoor wordt je solvabiliteit lager. Deze formule drukt op het resultaat via afschrijvingen en dus niet op de EBITDA.” Off balance beïnvloedt de EBITDA wel. Die wordt lager wegens de periodieke betalingen in kosten.

“Op de solvabiliteit heeft het dan weer geen effect. Door de hogere aankoopoptie (vanaf 15%) zijn de periodieke betalingen doorgaans lager, waardoor je langer cash in het bedrijf kunt houden. Eventueel kan de leasingnemer ervoor kiezen om het goed ook nadien nog verder te huren, om de cashpositie van de onderneming niet onder druk te zetten. Operationele leasing is populair als de leasingnemer vooraf al beslist om de aankoopoptie niet te lichten, want door de hoge aankoopoptie hou je dus meer cash in de onderneming.”

 

“In de praktijk wordt sale &
lease back quasi uitsluitend
bij onroerende goederen
toegepast.”
Wim Demeester


Betere spreiding

Voor financiële leasing kwam er in 2020 wel een belangrijke wetswijziging. “Vroeger kon je een op 31 december gedane investering nog (retroactief) afschrijven voor het hele afgelopen jaar, nu geldt de afschrijving maar vanaf de dag dat het leasingcontract effectief ingaat. Daardoor stellen ondernemers bepaalde investeringen niet meer uit tot het jaareinde, maar is er een betere spreiding van leasingcontracten.” Tot eind dit jaar geldt nog het hogere percentage voor investeringsaftrek dat de overheid in de coronacrisis toekende. “Als dat in 2023 wegvalt, zal dat de aantrekkelijkheid van on balance leasen vermoedelijk iets doen verminderen”, besluit Matthias Wallaeys.
(BVC – Foto DD) 

 

Wens jij ook een gesprek om de juiste aanpak voor jouw onderneming te besprekenMaak dan hier een afspraak met onze pro experts!