Nieuws  |  

10.11.2022

Betaalt een maatschap ook gemeentebelasting?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Een maatschap is een populair instrument bij vermogens- en successieplanning. Het kan ervoor zorgen  dat je als schenker je vermogen kan overdragen zonder evenwel de controle ervan volledig uit handen te geven. Sinds 2018 wordt elke maatschap bestempeld als een onderneming, waardoor zij ingeschreven moet worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bijgevolg een ondernemingsnummer ontvangt. En wie onderneming zegt, zegt natuurlijk ook gemeentebelasting. Maar is die eigenlijk wel verschuldigd door de maatschap?

 

Net zoals natuurlijke personen, zijn ook ondernemingen onderworpen aan gemeentebelastingen. Ieder jaar ontvangen ondernemingen een aanslagbiljet waar de gemeentebelasting veelal wordt berekend op grond van de oppervlakte van de desbetreffende vestiging. In 2018 werd het ondernemingsrecht grondig hervormd waarbij onder meer het onderscheid tussen burgerlijke en commerciële maatschap wegviel en de maatschap, net zoals de bv en nv, als onderneming diende beschouwd te worden.

Maatschappen krijgen sindsdien dus ook een aanslagbiljet toegestuurd tot het betalen van gemeentebelasting aangezien zij beschouwd worden als een onderneming. In de praktijk zal evenwel niet elke maatschap verplicht zijn tot het betalen van de gemeentebelasting, daar deze enkel verschuldigd is door ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen. Maatschappen die werden opgericht louter in het kader van vermogens- en successieplanning zijn dus niet onderworpen aan deze gemeentebelasting.

Word je als aandeelhouder/zaakvoerder van de maatschap aangeschreven in het kader van de gemeentebelasting of wordt er meteen een aanslag gevestigd, controleer dan zeker of deze wel verschuldigd is.

De precieze voorwaarden en modaliteiten van deze belasting verschillen van gemeente tot gemeente, waarbij dus per dossier het gemeentereglement in kwestie moet worden nagezien. We voorzien dat er in veel gemeenten sprake zal zijn van een administratieve vergissing – gelinkt aan het feit dat er een inschrijving is in het KBO – waardoor de belasting dus eigenlijk niet verschuldigd is. Het is namelijk zo dat een maatschap die opgericht is in het kader van een familiale planning en dus een burgerlijk doel of voorwerp heeft, geen economische activiteit in de strikte zin van het woord uitoefent.

Wordt jouw maatschap aangeschreven in het kader van de gemeentebelasting of wordt er meteen een aanslag gevestigd, check dan het gemeentereglement van de desbetreffende gemeente. Blijkt uit het gemeentereglement dat de maatschap eigenlijk onder een vrijstelling valt, dan kan er ofwel zo geantwoord worden op de brief, ofwel bezwaar ingediend worden tegen de onterecht gevestigde gemeentebelasting.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw maatschap?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!