Nieuws  |  

28.01.2021

Nieuw jaar, nieuwe corona (steun)maatregelen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Door de aanhoudende pandemie hebben ondernemingen meer dan ooit bijkomende steun nodig. Deze week werden dan ook enkele verlengingen van steunmaatregelen aangekondigd alsook enkele nieuwe beschermingsmaatregelen.

 

1. Vrijstelling/kwijtschelding huur

Wanneer een belastingplichtige die een winkel of een café uitbaat, tijdelijk slechts een deel van de huur of geen huur moet betalen aan een verhurende onderneming ten gevolge van de verplichte sluiting vanwege de pandemie, zal het verstrekte voordeel in principe niet als een abnormaal of goedgunstig voordeel worden beschouwd in hoofde van de huurder.

Of een dergelijke als opbrengst geboekte vordering van handelshuur voor de verhurende onderneming als beroepskosten aftrekbaar zijn, moet geval per geval worden bekeken. Indien de onderneming deze kwijtschelding doet conform artikel 49 WIB om belastbare inkomsten te verkrijgen of behouden – een voorwaarde waaraan in heel wat gevallen voldaan zal zijn – kunnen de als kosten geboekte kwijtgescholden huurgelden als aftrekbare beroepskosten worden beschouwd.

 

2. Vrijstelling/afbetalingsplan sociale bijdrage

De zelfstandigen die zich op vandaag geconfronteerd zien met economische moeilijkheden omwille van de coronacrisis kunnen een bijkomend uitstel, vermindering, of zelfs vrijstelling van hun sociale bijdragen krijgen. De sociale bijdragen waarvoor men reeds in het verleden een uitstel verkregen heeft dat in 2021 verstrijkt, kunnen bovendien afbetaald worden via een afbetalingsplan. Het volgende werd beslist:

  • Uitstel van sociale bijdrage: zelfstandigen in hoofdberoep, bijberoep en actief gepensioneerden kunnen de betaling van hun sociale bijdragen voor de eerste jaarhelft met een jaar uitstellen, met behoud van hun sociale rechten.
  • Vermindering van sociale bijdrage: alle zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen.
  • Vrijstelling van sociale bijdrage: zelfstandigen in hoofdberoep en actief gepensioneerden kunnen, zoals in 2020, een vrijstelling van hun sociale bijdragen voor de eerste jaarhelft aanvragen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure.
  • Afbetalingsplan: zelfstandigen die in 2020 hun sociale bijdrage met een jaar hebben uitgesteld, kunnen hiervoor nu een afbetalingsplan op twaalf maanden aanvragen bij hun sociaal verzekeringsfonds

 

3. Brussel: Tetrapremie

Vanaf februari zal het mogelijk zijn om een premie aan te vragen voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen (restaurants en cafés en hun voornaamste toeleveranciers; toeristische logies, waaronder hotels en gastenkamers; ondernemingen in de evenementen-, cultuur en toeristische sector en discotheken).

Het bedrag zal worden vastgesteld op basis van het aantal voltijdsequivalenten (VTE) van de onderneming en de omzetdaling tussen de laatste drie kwartalen van 2019 en dezelfde periode in 2020.

Afhankelijk van de betrokken sector zullen de premiebedragen binnen de volgende marges vallen:

  • Voor de horecasector, de horecaleveranciers en de evenementensector: van 5.000 tot 36.000 euro;
  • Voor de logiessector: van 5.000 tot 50.000 euro;
  • Voor de discotheken: van 60.000 tot 100.000 euro

 

4. Brussel: Premie voor niet-essentiële handelszaken

Premie van maximaal 5.000 euro voor de zogenaamde ‘niet-essentiële’ handelszaken die op basis van de beslissingen van het Overlegcomité van 30 oktober 2020 moesten sluiten.

De ondernemingen en zelfstandigen met de volgende NACE-codes die op 1 december 2020 niet konden heropenen, komen in aanmerking voor een eerste schijf van 1.500 euro.

 

5. Wallonië: Investeringspremie

Tot 30 april 2021 zal het mogelijk zijn om investeringssteun voor de fabricage van aan COVID19 gelieerde producten (medicamenten, vaccins en andere behandelingen, grondstoffen, diagnostische hulpmiddelen,…) aan te vragen.

De investeringen komen in aanmerking als ze noodzakelijk zijn voor de fabricage van deze producten en plaatsvinden tussen 1 februari 2021 en uiterlijk zes maanden na de toekenning van de steun. De investeringen moeten in totaal minstens 50.000 euro bedragen.

 

6. Attest buitenland

Tot 1 maart zijn niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden voor personen van wie hun hoofdverblijfplaats in België ligt.

Om een essentiële reis te maken, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Je beschikt over een ingevulde verklaring op eer. Deze verklaring op eer moet je steeds bij je hebben.
  • Verbleef je langer dan 48u in het buitenland of keer je terug met het vliegtuig, de trein, bus of boot naar België? Vul het Passagier Lokalisatie Formulier ten vroegste 48uur voor je aankomst in België in.

Voor meer informatie inzake de federale en gewestelijke steunmaatregelen verwijzen we je graag naar ons schema.

 

Wens je hierover meer informatie, kan je ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.