Nieuws  |  

18.02.2021

Nieuwe steunmaatregelen en verlenging van bestaande

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Eindelijk is er beterschap in zicht: langzamerhand dalen het aantal corona besmettingen en kan onze haardos er weer tegenaan. “ Alle remmen los” zal evenwel nog niet voor meteen zijn. Daarom dat de overheid vorige week vrijdag een nieuw aantal steunmaatregelen in het leven heeft geroepen alsook enkele bestaande steunmaatregelen heeft verlengd. Blijven gaan is de boodschap, alvast tot eind juni 2021. Hieronder een greep uit enkele nieuwe/verlengde maatregelen. Voor een volledig overzicht van de steunmaatregelen kan je terecht in ons schema.

 

Financieel

Verlengd

 • De Vlaamse handelshuurlening werd opnieuw verlengd, zij dient nu te worden aangevraagd vóór 1 juli 2021.
 • Ondernemingen, die de 9 maand betalingsuitstel reeds volledig hebben uitgeput,  krijgen een extra betalingsuitstel verleend bovenop de 9 maand. Dit betalingsuitstel is geldig tot 30 juni 2021 en kan enkel worden aangevraagd voor kredieten die werden toegekend voor 1 april 2020. Naast de voorwaarden die van toepassing waren in het tweede charter moet de onderneming ook voldoen aan de definitie van een ‘gezonde’ onderneming om van dit extra betalingsuitstel gebruik te kunnen maken. Hoe een bank een onderneming zal kwalificeren als een gezonde onderneming wordt verder toegelicht in het charter zelf. Het betalingsuitstel wordt nooit automatisch toegekend. Wie als ondernemer hierop een beroep wil doen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren uiterlijk 10 kalenderdagen voor de volgende vervaldag van het krediet.  Op vandaag is evenwel nog niet duidelijk wat de impact hiervan zal zijn naar de aanvraag van bijkomende kredieten voor de onderneming die van het extra betalingsuitstel gebruik maakt.
 • De maatregel Tax Shelter COVID-19  wordt gereactiveerd tot 31 augustus 2021. Particulieren kunnen een belastingvermindering van 20% bekomen in de personenbelasting indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een kleine vennootschap waarvan de omzet voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 met minstens 30% gedaald was ten opzichte van dezelfde periode van 2019.

 

Fiscaal

Nieuw

 • Belastingvermindering voor kwijtschelding huur: verhuurders worden fiscaal aangemoedigd om voor de maanden maart tot mei een deel of de volledige huur van handelspanden kwijt te schelden in de sectoren die verplicht gesloten zijn. De kwijtschelding kan voor 30% ingebracht worden als belastingvermindering.
 • Afschaffing decembervoorschotten btw (verlenging) en bedrijfsvoorheffing. De decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en de BTW worden afgeschaft en verrekend in het volgend boekjaar (01/2022).
 • Harmonisering interesten (tweede kwartaal) en teruggave btw. Aan te raden om individuele afbetalingsplannen voor BTW aan te vragen waardoor het hoge interesttarief van 9,6% kan worden vermeden.

 

Verlengd

 •  Fiscale vrijstelling van subsidies die worden toegekend door steden, gemeenten en deelstaten.
 • Individueel uitstel van betaling van belastingen.
 • BTW-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers.
 • Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage.

 

Sociaal

Nieuw

 • Voor de evenementensector wordt in een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen voorzien.
 • De horecasector wordt vrijgesteld van het betalen van FAVV-heffingen.
 • Het gebruik van tijdskrediet en loopbaanonderbreking wordt verder versoepeld in bepaalde sectoren.
 • In de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport wordt tijdelijke werkloosheid per halve dag mogelijk.
 • Er zullen maatregelen worden getroffen inzake cumul pensioen en tijdelijke werkloosheid + behoud van opbouw 2e pijler bij tijdelijke werkloosheid.

 

Verlengd

 • Het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid wegens corona wordt verlengd voor alle sectoren tot eind juni.
 • De toekenning van  (dubbele) overbruggingsrechten wordt verlengd.
 • In essentiële sectoren wordt het quotum aan vrijwillige overurenopgetrokken.

 

Subsidies

 • Het Vlaams Beschermingsmechanisme 4 voor ondernemingen en zelfstandigen die minstens 60% omzetverlies leden of verplicht gesloten waren in de periode 1 januari – 31 januari 2021 kan intussen aangevraagd worden op de website van VLAIO.

 

KLIK HIER voor het volledige up-to-date schema van steunmaatregelen.