Nieuws  |  

14.09.2023

Ondernemen in huidige tijden: de kunst van focus in een snel veranderende wereld vol afleidingen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Welkom in The Never Normal, de voortdurend veranderende omgeving waarin we leven. De kunst van focus is hierin van onschatbare waarde voor elk bedrijf en ondernemer. We kennen het allemaal: verleidelijke kansen, nieuwe ideeën en afleidingen die ons kunnen afleiden van waar we echt goed in zijn, de kern van ons bedrijf, met zijn specifieke waarden en normen, en ons succes. Ondernemers besteden vaak te weinig tijd aan het versterken van die kern. Ze worden overweldigd door de dagelijkse rompslomp van het managen van een groeiend bedrijf in complexe marktomstandigheden en raken verstrikt in operationele details. Dit gebrek aan focus op de essentie van hun bedrijf, waar een succesvolle onderneming vaak zijn oorsprong vindt, kan tot stilstand of zelfs achteruitgang leiden. 

Blijf jezelf en je team herinneren aan de missie van je bedrijf. Focus is essentieel. Begin met jezelf te focussen, zodat je die focus kunt overdragen aan je team. Zo weet iedereen waar de prioriteiten van het bedrijf liggen en versterk je de kern van je bedrijf. Duidelijkheid omtrent de missie, toekomstplannen naar de personen rondom jou bevordert de focus in de onderneming.  

Een vertrouwenspersoon kan objectieve beoordeling en een klankbord bieden voor de vele ideeën die je als ondernemer hebt. Daarnaast bieden je cijfers en rapportering ook vergaande inzichten in de zaken waar je echt geld mee verdient. Het bevordert discipline in je langetermijnvisie en focus. 

We bevonden ons lange tijd in een periode van historisch lage rentetarieven. Dit leidde tot een zoektocht naar rendement en goedkope leningen. Hierdoor daalde de minimale rendementseis voor investeringsprojecten. Als een lening je slechts 2% kost, zal je een investeringsproject met een verwachte opbrengst van 7% minder snel in twijfel trekken dan wanneer die lening 5% kost. Natuurlijk moeten ook strategische overwegingen worden meegenomen. Een project met een lager rendement, maar een dermate strategisch belang voor de toekomst van het bedrijf, moet ook overwogen worden 

Desondanks zijn veel van deze laagrenderende investeringsprojecten nog steeds lopende. Ondernemen vereist financiële flexibiliteit: snel bijsturen aan de nieuwe situatie op de markt. De impact van rentestijgingen op het bedrijfsleven mag niet worden onderschat: hogere rente dwingt ons om meer te focussen. Het wordt duurder om af te wijken van je kernactiviteiten. Maar let wel: diversificatie is ook gezond, zolang je je bewust blijft van je missie, visie, strategie en kerncompetenties. 

Cash is king: door te focussen kun je geld vrijmaken van niet-interessante zijactiviteiten en je middelen concentreren op je kernsterkte. Denk ook aan je optimale voorraadniveau en zorg ervoor dat je niet te veel werkkapitaal vasthoudt. Een tip: veel bedrijven hebben momenteel nog straight loans lopen met hoge rentes (5-6%). Deze zijn meestal opgestart toen de rentetarieven nog veel lager lagen. Doordachte zakelijke beslissingen kunnen helpen deze leningen af te bouwen en zo aanzienlijke rentekosten te besparen. Als je liquide middelen over hebt, overweeg dan hoe je hiermee rendement kunt genereren, bijvoorbeeld door te investeren in je kernactiviteiten, een doordachte diversificatie of een termijnrekening te openen. 

In deze turbulente tijden kan het lonen om een cashbuffer aan te houden, aangezien er uitdagingen worden verwacht die wellicht interessante kansen met zich meebrengen. Maar onthoud, het geheim van succes ligt in de kunst van focus. Ken en benoem jij je meerwaarde?