Nieuws  |  

7.05.2020

Op weg naar meer sociale beweegruimte: het corona-ouderschapsverlof

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Uit de communicatie van gisteren blijkt dat telewerk de norm blijft, maar maakt geen verplichting meer uit. Zolang de functie van de werknemer er zich toe leent, blijft het echter aanbevolen om de werknemer van thuis uit te laten werken. Omdat het combineren van werk en privé niet voor elke werknemer even evident is, en al zeker niet thuis, heeft de federale ministerraad vorige week reeds het ‘corona-ouderschapsverlof’ goedgekeurd.

Werknemers die ouder zijn van één of meer kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een bijkomend ouderschapsverlof opnemen tussen 1 mei en 30 juni, op voorwaarde dat  hun werkgever hiermee akkoord gaat.  Bedoeling van deze maatregel is dat ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen die door de corona-maatregelen in de meeste gevallen nog niet of niet volledig in de kinderopvang of op school terecht kunnen, beter zouden kunnen combineren.

 

Wie komt in aanmerking?

Elke werknemer die één of meer kinderen heeft jonger dan 12 jaar of die ouder is van een gehandicapt kind,  kan corona-ouderschapsverlof aanvragen op voorwaarde dat de werknemer minstens 1 maand anciënniteit heeft in dienst van zijn of haar werkgever. Dit verlof kan ook aangevraagd worden door adoptieouders en pleegouders. De werknemer heeft steeds het akkoord van zijn of haar werkgever nodig.

Het corona-ouderschapsverlof wordt niet aangerekend op het krediet van het gewone ouderschapsverlof dat een werknemer per kind heeft. Het is dus een bijkomend ouderschapsverlof.

 

Hoe wordt dit verlof opgenomen?

Het corona-ouderschapverlof kan alleen deeltijds (dus niet voltijds) worden opgenomen:

  • ofwel door een vermindering van prestaties met 1/5 (als de werknemer voltijds werkt);
  • ofwel door een vermindering van prestaties tot een halftijds betrekking (als de werknemer minstens 75% van een voltijdse betrekking werkt).

 

Dit verlof kan tijdens de geldingsduur van deze maatregel tot 30 juni op flexibele manier worden opgenomen, nl. in een doorlopende periode, maar ook in weken of maanden, al dan niet opeenvolgend.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure is korter dan voor het gewone ouderschapsverlof. De werknemer moet zijn werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen. Maar in onderling akkoord tussen de werkgever en de werknemer kan dit verlof ook op kortere termijn ingaan.

 

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Werknemers die corona-ouderschapverlof opnemen, ontvangen van de RVA een uitkering  die 25% hoger is dan de uitkering voor het gewone ouderschapsverlof. De uitkering voor corona-ouderschapverlof  bedraagt per maand beschouwd voor een ouder van een tweeoudergezin:

  • in geval van halftijds verlof ongeveer 532 euro bruto, d.w.z. ongeveer 440 euro netto na inhouding van de bedrijfsvoorheffing;
  • in geval van 1/5 verlof ongeveer 180 euro bruto, d.w.z. ongeveer 150 euro netto na inhouding van de bedrijfsvoorheffing.

 

Deze bedragen zijn onder voorbehoud van publicatie. Voor een alleenstaande ouder bij wie het kind gedomicilieerd is, gelden hogere bedragen.

 

Koppel bij vragen omtrent bovenstaande, of andere vragen omtrent arbeid en tewerkstelling in tijden van Corona, gerust terug naar onze juristen sociaal recht via sociaal@titeca.be