Nieuws  |  

14.04.2021

Overbruggingsrechten: Versoepeling definitie ‘gezinslast’

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De zelfstandigen met kinderen ten laste op zijn of haar ‘ziekenboekje’ komen op vandaag in aanmerking voor een verhoogde uitkering wegens ‘gezinslast’, zelfs wanneer hij/zij samenwoont met een partner met een eigen inkomen.

Zelfstandigen kunnen ofwel een overbruggingsrecht aan alleenstaandentarief krijgen, ofwel een verhoogde uitkering indien er ‘gezinslast’ is. Zo bedraagt het overbruggingsrecht 1.291,69 EUR voor alleenstaanden, en 1.614,10 EUR voor personen met ‘gezinslast’. Voor het dubbel overbruggingsrecht lopen deze bedragen op tot respectievelijk 2.583,38 EUR, en 3.228,20 EUR.

Om te bepalen of een zelfstandige een gerechtigde met ‘gezinslast’ is, hanteerde men tot voor kort de strenge definitie uit de ziekteverzekeringswet. Dit betekende concreet dat enkel de alleenstaande zelfstandigen met kinderen ten laste, of samenwonende zelfstandigen met een partner ten laste een verhoogde uitkering wegens gezinslast konden krijgen. De zelfstandigen die samenwoonden met een partner die over een eigen inkomen beschikt, konden met andere woorden geen uitkering aan gezinslast krijgen. Zelfs niet wanneer zij kinderen ten laste hebben.

Dat verandert nu. Een recente wetswijziging, inmiddels gepubliceerd in het staatsblad, voorziet in een soepelere invulling van het begrip ‘gezinslast’. Voortaan wordt elke zelfstandige die personen ten laste heeft bij zijn/haar ziekenfonds  aangemerkt als een gerechtigde met gezinslast.

Concreet dient er gekeken te worden of er bv. kinderen ‘op het ziekenboekje’ van de zelfstandige ingeschreven staan.  Is dat het geval, dan kan een verhoogde uitkering wegens gezinslast aangevraagd worden.  Een samenwonende zelfstandige met kinderen op zijn/haar ziekenboekje komt dus in aanmerking voor het verhoogde bedrag, zelfs wanneer hij/zij samenwoont met een partner met een eigen inkomen.

Het is echter niet de bedoeling dat samenwonende zelfstandigen met meerdere kinderen deze kinderen moedwillig over de ziekenboekjes van beide ouders zouden spreiden om twee maal de uitkering aan gezinstarief te krijgen.

Deze wijziging werd doorgevoerd met terugwerkende kracht, en vindt toepassing op de overbruggingsrechten uitgekeerd vanaf maart 2021.

 

Wens je hierover meer informatie, kan je ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.