Nieuws  |  

27.07.2023

Financiële steunmaatregelen PMV: wat is de startlening en cofinanciering(+)?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) biedt een waaier aan alternatieve financieringen voor startende en mature ondernemingen aan. Het doel van PMV is om via diverse oplossingen elk beloftevol project in Vlaanderen te kunnen financieren.

Hieronder geven we de modaliteiten van de meest frequent gebruikte standaardfinancieringen uit het aanbod van PMV, de startlening en de cofinanciering(+).

 

Startlening

Wat is een startlening?

De startlening is een achtergestelde lening met een rentevoet van 3% en voor een bedrag van maximaal 100.000 EUR bestemd voor vennootschappen en zelfstandigen die maximaal 4 jaar actief zijn. De looptijd van een startlening bedraagt minimaal 3 jaar en maximaal 10 jaar.

De maximale startlening die kan aangevraagd worden is het kleinste bedrag van onderstaande 2 mogelijkheden:

 • 100.000 EUR
 • 4 x de eigen inbreng

Er wordt een vrijstelling van aflossing van kapitaal voorzien met een looptijd van:

 • 1 jaar: Standaardregeling
 • 2 jaar: Mits onderbouwing en mits aanpassing van de rentevoet naar 3,25%

 

Waarom een startlening aangaan?

 • Alternatief op bankfinanciering: Banken zijn risico-avers en kennen soms moeilijk financiering toe aan starters, een startlening kan een oplossing bieden om in een startfase extra financiering te bekomen.
 • Kostenbesparing: De rentevoet van een startlening bedraagt 3%. Dit is substantieel lager dan de rentevoeten die in het huidig klimaat bekomen worden bij bancaire financiering, met name bij financiering voor starters.

 

Cofinanciering & cofinanciering +

Wat is een cofinanciering?

Cofinanciering

De cofinanciering is een achtergestelde lening met een rentevoet van 3% en voor een bedrag van maximaal 350.000 EUR bestemd voor startende en bestaande ondernemingen. De looptijd van een cofinanciering bedraagt minimaal 3 jaar en maximaal 10 jaar.

De maximale cofinanciering die kan aangevraagd worden is het kleinste bedrag van onderstaande 3 mogelijkheden:

 • 350.000 EUR
 • 4 x de eigen inbreng
 • 50% van de totale financieringsbehoefte

Er wordt een vrijstelling van aflossing van kapitaal voorzien met een looptijd van:

 • 1 jaar: Standaardregeling
 • 2 jaar: Mits onderbouwing en mits aanpassing van de rentevoet naar 3,25%
 • 3 jaar: Bij overnamefinanciering, onderbouwing en aanpassing van de rentevoet naar 3,5%

Een cofinanciering kan gebruikt worden voor:

 • Klassieke investeringen (bv. aankopen van onroerend goed of wagens)
 • Financiering van bedrijfskapitaal (bv. aankopen van voorraad)
 • Een overname waarbij de overnemer na de overname over meer dan 50% van de aandelen beschikt

 

Cofinanciering+

De cofinanciering+ is een gelijkaardige oplossing die enkel beschikbaar is voor bestaande ondernemingen met een positieve cashflow en dus niet voor starters. Het bedrag van de cofinanciering+ bedraagt minimaal 350.000 EUR en maximaal 700.000 EUR, met een rentevoet van 4,75%.

De maximale cofinanciering+ die kan aangevraagd worden is het kleinste bedrag van onderstaande 3 mogelijkheden:

 • 700.000 EUR
 • 4 x de eigen inbreng

Er wordt een vrijstelling van aflossing van kapitaal voorzien met een looptijd van:

 • 1 jaar: Standaardregeling
 • 2 jaar: Mits onderbouwing en mits aanpassing van de rentevoet naar 5%
 • 3 jaar: Bij overnamefinanciering, onderbouwing en aanpassing van de rentevoet naar 5,25%

 

Waarom een cofinanciering aangaan?

Een cofinanciering wordt steeds gecombineerd met een ander krediet, door één of meerdere cofinanciers uit de lijst van onderstaande partijen:

 • Een bancair krediet
 • Een investeringsfonds waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft,
 • Een of meerdere business angels, van wie minstens 1 business angel lid is van BAN Vlaanderen

Cofinanciering wordt voornamelijk gebruikt voor 2 doeleinden:

 • Risicospreiding: Indien één financier het risico te groot vindt, kan de totale kredietlast door cofinanciering over verschillende partijen verdeeld worden, waardoor het risicogehalte van de financiering daalt.
 • Kostenbesparing (niet cofinanciering+): De rentevoet van een cofinanciering bedraagt 3%. Dit is substantieel lager dan de rentevoeten die in het huidig klimaat bekomen worden bij bancaire financiering. Door gebruik te maken van cofinanciering kan de totale interestlast van de gewenste financiering gedrukt worden.

De financieringsmix van een cofinanciering dient zich als volgt te verhouden:

 • De cofinancier dient in te staan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte.
 • PMV komt tussen voor maximaal 50 % van de globale investeringsbehoeften.
 • De eigen inbreng bedraagt minstens 10% van de totale financieringsbehoefte.

 

Hoe kan ik een startlening of cofinanciering bekomen?

Houd er rekening mee dat er 2 algemene voorwaarden zijn voor het bekomen van financiering via PMV:

 • Enkel kmo’s & vzw’s met een economische activiteit komen in aanmerking voor een startlening en cofinanciering / cofinanciering+
 • Bepaalde sectoren worden standaard uitgesloten, bijvoorbeeld:
  • Visserij en aquacultuur
  • Teelt van landbouwproducten
  • Wapenhandel, tabaksindustrie, gokindustrie

Om een startlening of cofinanciering aan te vragen dient een dossier ingediend te worden via de online applicatie van PMV. De aanvraag kan ingediend worden door de aanvragende onderneming of door een erkend aanbrenger, waaronder Titeca en de meeste grootbanken.

Er zal een financieel plan opgesteld worden die door een kredietanalist van PMV zal worden gecontroleerd op terugbetalingscapaciteit en volledigheid. Het is dus van belang om een onderbouwd dossier aan PMV te bezorgen om de slaagkansen van jouw dossier te maximaliseren.

Er moeten rekening gehouden worden met een doorlooptijd van een 10-tal weken van de aanvraag tot de vrijgave van de gelden.

Tot slot is het ook belangrijk om mee te geven dat bovenstaande maximale bedragen voor de startlening, cofinanciering en cofinanciering+ . Het totaal maximaal te ontlenen bedrag voor deze PMV-maatregelen samen bedraagt 350.000 EUR voor starters en 700.000 EUR voor ondernemingen die reeds een positieve cashflow kunnen aantonen.

 

Wens je nog eens een kort overzichtje over deze drie financieringsvormen? Check onderstaande tabel!

  Startlening Cofinanciering Cofinanciering+
Voor wie? Bestemd voor vennootschappen en zelfstandigen die maximaal 4 jaar actief zijn Bestemd voor startende en bestaande ondernemingen Bestemd voor bestaande ondernemingen met een positieve cashflow
Looptijd Minimaal 3 jaar

Maximum 10 jaar

Minimaal 3 jaar

Maximum 10 jaar

Minimaal 3 jaar

Maximum 10 jaar

Maximum Het kleinste bedrag van onderstaande 2 mogelijkheden:

 • 100.000 EUR
 • 4 x de eigen inbreng
Het kleinste bedrag van onderstaande 3 mogelijkheden:

 • 350.000 EUR
 • 4 x de eigen inbreng
 • 50% van de totale financieringsbehoefte
Minimaal 350.000 EUR

Maximum: Het kleinste bedrag van onderstaande 2 mogelijkheden:

 • 700.000 EUR
 • 4 x de eigen inbreng
Rentevoet 3% 3% 4,75%
Vrijstelling van aflossing van kapitaal Looptijd:

 • 1 jaar: Standaardregeling
 • 2 jaar: Mits onderbouwing en mits aanpassing van de rentevoet naar 3,25%

 

Looptijd:

 • 1 jaar: Standaardregeling
 • 2 jaar: Mits onderbouwing en mits aanpassing van de rentevoet naar 3,25%
 • 3 jaar: Bij overnamefinanciering, onderbouwing en aanpassing van de rentevoet naar 3,5%
Looptijd:

 • 1 jaar: Standaardregeling
 • 2 jaar: Mits onderbouwing en mits aanpassing van de rentevoet naar 5%
 • 3 jaar: Bij overnamefinanciering, onderbouwing en aanpassing van de rentevoet naar 5,25%
Waarom interessant?
 • Alternatief op bankfinanciering
 • Kostenbesparing
 • Risicospreiding
 • Kostenbesparing
 • Risicospreiding

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!