Nieuws  |  

13.10.2023

Energiepremie voor zorgverleners: een compensatie voor stijgende praktijkkosten

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De overheid heeft een kostencompensatie geïntroduceerd voor zorgverleners die de tarieven voor de patiënten respecteren, maar botsen op hogere praktijkkosten. Deze maatregel komt als reactie op de verhoogde energiekosten (te wijten aan de oorlog in Oekraïne) uit het verleden.

 

Wie komt in aanmerking?

De premie is beschikbaar voor zorgverleners in sectoren met bestaande akkoorden en overeenkomsten. Hieronder vallen:

 • Artsen
 • Apothekers-biologen
 • Tandartsen
 • Vroedvrouwen
 • Verpleegkundigen
 • Kinesitherapeuten
 • Logopedisten
 • Orthopedisten
 • Bandagisten
 • Opticiens
 • Audiciens
 • Apothekers

 

Hoe werkt het?

De premie zal op automatische wijze uitgekeerd worden o.b.v. de contact- en financiële gegevens die terug te vinden zijn in het gekende ProGezondheid portaal. Er dient dus geen aanvraagprocedure doorlopen te worden. Wanneer men aan de voorwaarden heeft voldaan (o.a. minimumdrempel aan ambulante prestaties vergoedt door de ziekteverzekering hebben behaald), zal het uitgekeerde bedrag 1.045,32 EUR (bij artsen) en 1.707,31 EUR (bij tandartsen) bedragen. 

Onder voorbehoud van publicatie van de regelgeving in het Belgisch Staatsblad, kan je hier de premiebedragen en minimumdrempels voor alle zorgverleners terugvinden.

 

Belangrijke data

De uiterste datum voor de uitkering van de premie werd vastgelegd op het einde van het kalenderjaar 2023. Voor zorgverleners die moeten wachten op de profielgegevens van het tweede semester van 2023 om te bepalen of ze aan de activiteitsdrempel voldoen, zal de uitbetaling plaatsvinden in het eerste semester van 2024.

Aandachtspunt: om voor deze premie in aanmerking te komen, moet je uiterlijk op 30 november 2023 je gekozen rekeningnummer registreren in ProGezondheid, indien dit nog niet zou gebeurd zijn.

 

Uitzonderingen

Hoewel niet-geconventioneerde zorgverleners ook te maken hebben met dezelfde stijgende kosten, komen zij momenteel niet in aanmerking voor deze premie.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.