Nieuws  |  

4.06.2020

Proactief screenen voor sociale inspectie? Het kan wel eens de moeite lonen…

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Nu de meeste bedrijven hun activiteiten hervat hebben en geleidelijk aan terug op kruissnelheid proberen te werken, gaan ook de sociale inspectiediensten weer op pad om al dan niet aangekondigde controles uit te voeren. Niet alleen zijn er de gebruikelijke controles op aangifte van elke tewerkstelling en correcte toepassing van de loon- en arbeidsvoorwaarden van je personeel, er wordt  ook specifiek gecontroleerd hoe je onderneming omgaat met de vereiste maatregelen inzake veilig en gezond werken op de werkvloer en of je onderneming voldoet aan de voorwaarden voor bepaalde Corona-steunmaatregelen die je onderneming heeft aangevraagd. 

 

Sociale inspecties zijn in de eerste plaats bedoeld om werkgevers te informeren en te sensibiliseren maar ook om erop toe te zien of je als werkgever de sociale wetgeving naleeft. Als werkgever  bereid je je dus best zo goed mogelijk voor want indien er ernstige inbreuken zouden worden vastgesteld, kunnen de (administratieve) geldboetes en het prijskaartje van een eventuele regularisatie van lonen en RSZ-bijdragen flink oplopen.

De inspectie Toezicht Welzijn op het Werk voert controles uit om na te gaan of bedrijven de nodige maatregelen hebben genomen om hun werknemers die terug op de werkvloer aan de slag zijn, in gezonde omstandigheden te laten werken.  Check daarom zeker of ‘social distancing’ en beschermende maatregelen in alle werkplaatsen van je onderneming maximaal en doeltreffend gegarandeerd zijn. Laat je hierbij leiden door de richtlijnen die de FOD Werkgelegenheid in zijn ‘generieke gids’ over “corona proof“ werken op zijn website heeft gepubliceerd.

Als je onderneming steunmaatregelen met betrekking tot personeelkosten aanvraagt (bv. uitstel betaling RSZ-bijdragen), laat dan de voorwaarden en de eventuele motivering van je aanvraag aftoetsen De sociale inspectie onderzoekt immers of een bedrijf terecht aanspraak maakt op de toegepaste steun.

Je onderneming heeft er ook alle belang bij om vooraf een screening te laten doen van het arbeidsreglement, de werktijdregelingen, arbeidscontracten en  loondocumenten van je personeel.

Dergelijke screening kan tevens de aangelegenheid zijn om ook loonkostverlagende ingrepen (bv. benutten van vrijstellingen van doorstorting bedrijfsvoorheffing en RSZ-verminderingen),waarvoor je onderneming met betrekking tot zijn werknemers in aanmerking komt, extra onder de loep te nemen.

Vergeet tot slot ook niet dat je als werkgever best actief meewerkt aan een sociale inspectie. Anderzijds moet je niet meer informatie geven dan wat de sociaal inspecteur uitdrukkelijk vraagt.

 

Ben je geïnteresseerd in een screening van de verplichtingen van je onderneming én opportuniteiten op dit vlak? Of heeft je onderneming bijstand bij een sociale inspectie nodig ? Contacteer dan één van onze specialisten via e-mail sociaal@titeca.be of telefonisch via het nummer 051 69 19 53 of 051 43 16 30 voor advies en begeleiding (advies komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille).