Nieuws  |  

8.12.2022

Een (gedeeltelijke) streep door het publiek toegankelijke UBO-register?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Sinds 2019 geldt in België de verplichting voor ondernemingen om zich in het UBO-register (Ultimate Benificial Owner-register) te laten registreren. Dit register bevat de gegevens van de hoofdaandeelhouders achter een bepaalde rechtspersoon (vanaf 25 % van de aandelen of het stemrecht) en kadert in de Europese anti-witwasrichtlijn.

Het feit dat dit register publiek toegankelijk is, komt door een recent arrest van het Europese Hof van Justitie onder vuur te staan. Naar aanleiding van een Luxemburgse rechtszaak oordeelde het Europees Hof dat de vrije toegang tot deze gegevens in strijd is met het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens en niet in verhouding staat tot het doel van het UBO-register, zijnde de bestrijding van anti-witwaspraktijken en financiering van terrorisme.

Oorspronkelijk was het register enkel toegankelijk voor belanghebbenden bij deze informatie, zoals de fiscus of financiële instellingen. Het register werd echter publiek toegankelijk met het idee dat de pers en maatschappelijke organisaties een rol zouden kunnen opnemen in de strijd tegen witwas en terrorismefinanciering. Op basis van deze uitspraak lijkt deze toegang van het algemene publiek tot het UBO-register dus niet langer houdbaar.

Een aanpassing van de Europese richtlijn zal zich opdringen. Belgische rechters kunnen zich al op het arrest baseren wanneer een Belgische entiteit, zoals een vennootschap of vzw, de publieke toegang zou aanvechten. Teruggrijpen naar de vorige versie van de Richtlijn, waarin toegang gebaseerd is op een “legitiem belang” zou dus een logisch gevolg zijn.

De bal ligt dus in het kamp van de Belgische wetgever om na te gaan in welke mate de Belgische wetgeving dient aangepast te worden. Intussen werd reeds beslist om de toegang tot het register voor het grote publiek tijdelijk op te schorten.

Deze rechtspraak betekent evenwel niet dat rechtspersonen niet langer dienen te voldoen aan hun verplichting om hun UBO’s te registreren, up-to-date te houden en jaarlijks te bevestigen.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!