Nieuws  |  

19.11.2020

Stay Safe, Stay ondernemend!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Willen of niet, de coronacrisis brengt voor ieder van ons belangrijke gevolgen met zich mee. Gemeenschappelijke topprioriteit is dat we gezond blijven en deze nare periode zo vlug mogelijk naar de geschiedenisboeken verbannen. Maar deze pandemie heeft niet enkel een impact op onze gezondheid en sociaal leven. Met het kluwen van steunmaatregelen die de overheid uit haar hoed blijft toveren zou een ondernemer soms vergeten waar het echt om draait: ondernemen. Aan de hand van volgende checklist willen wij je helpen snel wegwijs te maken doorheen de vele maatregelen en enkele tips meegeven, zodat jij weer verder kan ondernemen, mét goesting!

 

Bekijk hier het overzicht van de steunmaatregelen.

Bekijk hier het pdf-formaat van de checklist. 

 

Checklist

1. Vraag de handelshuurlening aan

 • Heb je een handelshuur lopen en moet je je fysieke inrichting sluiten wegens de coronamaatregelen, denk dan aan de handelshuurlening.
 • Zorg voor een overeenkomst met de verhuurder waarbij de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt. De overheid geeft in ruil een lening voor de betaling van twee extra maanden (maximum €35.000 aan 2% per jaar).
 • De handelshuurlening kan je aanvragen tot 1 maart 2021.

 

2. Probeer te heronderhandelen en communiceer met je leveranciers

Geef jezelf wat ademruimte door betalingsuitstel te vragen aan je leveranciers en/of heronderhandel eventueel je betalingstermijnen. Communiceren is key.

 • Indien je financiële moeilijkheden hebt wegens de coronacrisis, weet dat je momenteel niet failliet kan worden verklaard. Er is een automatische opschorting tot 31 januari 2021.
 • Je bent ook niet verplicht om een faillissement aan te vragen.
 • Lopende overeenkomsten kunnen ook niet worden beëindigd door wanbetaling en er kan geen beslag worden gelegd.

 

3. Praat met je bank

Vraag betalingsuitstel aan de banken voor je lopende kredieten

 • Indien de bank je een krediet wenst toe te kennen maar je beschikt over onvoldoende waarborgen, denk dan aan de ‘Coronacrisis Waarborg van PMV’. Voor een maximale fee van 0,50%/jaar op het waarborgbedrag kent de Vlaamse overheid je een staatswaarborg toe.
 • Heeft jouw onderneming nood aan bijkomende liquide middelen?
  • Vraag een bijkomend krediet bij je bank
  • Vraag een krediet aan bij PMV
   • Achtergestelde lening op drie jaar (niet voor bedrijven in moeilijkheden)
   • Startlening+, Co-financiering, Co-financiering+…
  • Wensen jouw vrienden, familie of kennissen jouw onderneming te steunen door middel van een krediet of een kapitaalsverhoging? Bekijk dan de modaliteiten van Vriendenaandeel en de Winwinlening (fiscaal voordeel 2,5% per jaar).

 

4. Neem je kostenstructuur onder de loep

Welke kosten kunnen eer eventueel tijdelijk uitgesteld worden, verminderd worden of stopgezet worden?

 • Kijk ook eens welke domiciliëringen er eventueel kunnen stopgezet worden van kosten die niet noodzakelijk zijn.

 

5. Stel de betaling van belastingen uit of zorg ervoor dat je deze kan verminderen

De FOD Financiën staat afbetalingsplannen, kwijtscheldingen van bepaalde boetes en interesten kwijt indien de oorzaak aan Covid te wijten is

 • Het decembervoorschot inzake btw is dit jaar niet verplicht
 • Kijk of de wederopbouwreserve al dan niet kan worden toegepast
 • Ga na of de eenmalige investeringsaftrek van 25% kan toegepast worden. De mogelijkheid hiertoe wordt verlengd tot 31/12/2022

 

6. Vraag coronasteun aan

Ben je gevestigd in Vlaanderen, stem af met jouw klantverantwoordelijke of je niet in aanmerking komt voor het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme : premie van 10 % van omzet in periode 01/10/2019 – 15/11/2019

 • Ben je gevestigd in Wallonië, weet dat er premies van Fonds Wallon Covid-19 toegekend kunnen worden aan ondernemingen met > 60% omzetverlies en voor horeca, sport en pretparken
 • Ben je gevestigd in Brussel en actief in de horeca en/of evenementensector, weet dat er covid 19 premies worden toegekend.
 • Ga na of je in aanmerking komt voor een overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting.
 • Is dat niet het geval, dan kom je misschien in aanmerking voor de relance uitkering?
 • Moet je eventueel in quarantaine? Dan kan je een klassiek overbruggingsrecht aanvragen
 • Voor de zomermaanden kan je het corona ouderschapsverlof aanvragen als je toen geen overbruggingsrecht genoot
 • Kom je in de problemen met het betalen van je sociale bijdragen, dan kan je uitstel, of zelfs een vrijstelling aanvragen. Contacteer gerust hiervoor jouw klantverantwoordelijke of sociaal secretariaat.

 

7. Ben je werkgever?

Als je in het voorjaar minstens een volledige onafgebroken maand TW hebt ingeroepen dan kom je wellicht in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor de zomermaanden van 2020.

 • Je kan tot eind maart gebruik maken van de versoepelde tijdelijke werkloosheid omwille van corona.
 • Als je tot een verplicht gesloten sector behoort kan je in aanmerking komen voor een terugbetaling van de RSZ werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal.
 • Je kan afbetalingsplannen bekomen met vrijstelling van sancties voor de BV en de RSZ.
 • Denk vooral na over: wat na corona? Zullen alle medewerkers nog op dezelfde manier inzetbaar zijn en zo niet kunnen er eventuele opleidingen voor zorgen dat ze elders in jouw onderneming inzetbaar worden?
Heb je vragen over de steunmaatregelen of wil je eens sparren over eventuele wijzigingen die de crisis meebrengt voor jouw onderneming? Aarzel niet om contact op te nemen. Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be