Nieuws  |  

26.03.2020

Steunmaatregelen RSZ: uitstel van betaling RSZ-bijdragen en afbetalingsplan

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Bijna alle ondernemingen ondervinden dagelijks de gevolgen van de wereldwijde verspreiding van het Covid-19 virus. Om het economisch leed te verzachten werd door de federale regering een resem steunmaatregelen uitgewerkt. 

Eén van deze maatregelen betreft de RSZ-bijdragen: enerzijds wordt voorzien in een uitstel van RSZ-bijdragen, anderzijds in een afbetalingsplan.

 

Uitstel van betaling van RSZ-bijdragen

De RSZ verleent tot 15 december 2020 uitstel van betaling van alle RSZ-bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen) die vanaf 20 maart jl. nog verschuldigd zijn, meer bepaald:

  • de bijdragen betreffende het 1ste kwartaal 2020
  • de bijdragen betreffende het 2de kwartaal 2020
  • de jaarlijkse bijdrage voor jaarlijkse vakantie van arbeiders (die normaal gezien geïnd wordt in de loop van de maand april)
  • de eventueel nog te betalen bijdragen ingevolge een regularisatie van bijdragen;
  • de maandelijkse schijven van een reeds lopend minnelijk afbetalingsplan dat een werkgever eventueel bekomen heeft van de RSZ.

 

Let wel : dit is een uitstel van betaling, maar geen uitstel van de RSZ-aangiften die nog steeds binnen de normale wettelijke termijnen (door je sociaal secretariaat) moeten ingediend worden.

Er zijn verschillende types van uitstel:

 

1. Verplichte sluiting:  Automatisch uitstel van betaling 

Als je onderneming behoort tot één van de  sectoren die getroffen worden door een verplichte sluiting, zoals horeca, recreatieve activiteiten (cultuur, sport) en niet-essentiële winkels, dan wordt er automatisch uitstel verleend. Je kan zelf meteen zien of je onderneming geniet van dit automatisch uitstel door je  ondernemingsnummer in te geven op de volgende pagina van de RSZ website: https://www.uitstelrszbetalingen.be/covid

 

2. Beslissing van de onderneming om te sluiten:  uitstel na voorafgaande aangifte

Ondernemingen die sluiten omdat zij de nodige sanitaire maatregelen op het werk (‘social distancing’) niet kunnen toepassen, ofwel om een andere reden (bv. sluiting van hun leveranciers) waardoor zij hun volledige productie en verkoop hebben moeten stopzetten , zullen uitstel van betaling kunnen bekomen op basis van een ‘verklaring op eer’  van de onderneming.

Als je onderneming van dit uitstel wil gebruik maken, moet je deze ‘verklaring op eer’ invullen in het online formulier op de website www.socialsecurity.be. Let op: dit is een beveiligde toepassing waarvoor je je moet aanmelden op die portaalsite met de account van je onderneming (als je onderneming nog geen account heeft, moet je onderneming zich op die site dus eerst registreren om toegang te verkrijgen).

 

3. Andere ondernemingen?

Voor andere ondernemingen die niet door een verplichte sluiting beoogd zijn, maar waarvan de economische activiteit sterk daalt voor het tweede kwartaal 2020, laat de RSZ weten nog instructies te zullen meedelen in welke mate zij eventueel uitstel van betaling kunnen bekomen.

 

Minnelijk afbetalingsplan

Je onderneming kan er ook voor kiezen om een afbetalingsplan bij de RSZ aan te vragen als je onderneming betalingsmoeilijkheden heeft als gevolg van de verspreiding van het coronavirus. Een afbetalingsplan laat je onderneming toe om de RSZ-bijdragen met betrekking tot het 1ste en 2de kwartaal 2020 over een langere termijn van maximum 24 maanden te betalen door middel van maandelijkse betalingen.

De aanvraag van een afbetalingsplan kan worden ingediend via een online formulier op de portaalsite www.socialezekerheid.be. In de aanvraag vermeld je hoeveel maandelijkse betalingstermijnen je onderneming vraagt en motiveer je hoe je onderneming door de verspreiding van  het Coronavirus wordt getroffen.

De RSZ deelt in principe binnen een termijn van tien werkdagen zijn beslissing over het aangevraagd afbetalingsplan schriftelijk mee.

Let op: ook wanneer je onderneming afbetalingstermijnen heeft verkregen van de RSZ, zullen de wettelijk bepaalde sancties aangerekend worden in geval van betaling van bijdragen na de normale vervaldatum, nl.  bijdrageopslagen (10%) en verwijlintresten (7% per jaar) berekend op de nog verschuldigde hoofdsom van de RSZ-bijdragen. Je kan er dus belang bij hebben bij om het aantal afbetalingstermijnen zo veel als mogelijk te beperken. Er worden immers verwijlintresten en bijdrageopslagen aangerekend zolang er nog RSZ-bijdragen verschuldigd zijn.

Indien je onderneming een door de RSZ goedgekeurd afbetalingsplan heeft bekomen en zo lang de maandelijkse afbetalingen van dat plan worden nageleefd, wordt  er anderzijds geen melding gemaakt van achterstallen bij de RSZ (o.a. van belang in verband met de RSZ-inhoudingsplicht van de opdrachtgever die beroep doet op een onderneming voor uitvoering van werken in onroerende staat).

 

Kortom:

  • Als je onderneming onder het toepassingsgebied valt van het uitstel van betaling van RSZ-bijdragen tot 15 december 2020 (na ongeveer 9 maanden uitstel betaal je dan in één keer de nog verschuldigde RSZ-bijdragen zonder bijkomende kosten), is het aangeraden om daarvan gebruik te maken.
  • Als je voorziet dat je onderneming langere tijd nodig zal hebben om de RSZ-bijdragen van het 1ste en 2de kwartaal 2020 te betalen, kan je best een afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen waarbij je gedurende maximum 24 maanden kan afbetalen(maar met aanrekening van bijkomende kosten). Als je onderneming niet onder het toepassingsgebied valt van het uitstel van betaling, kan een afbetalingsplan ook tijdelijk soelaas brengen.

 

Heb je hulp of advies nodig om gebruik te kunnen maken van één van bovenstaande steunmaatregelen, dan helpen wij je graag verder.  Contacteer ons op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Ten slotte wensen we je te informeren dat we bij Titeca alle nodige maatregelen i.k.v. het coronavirus genomen hebben en verder de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid op de voet volgen. Om besmetting van medewerkers en klanten binnen de kantoren te vermijden, hebben we alle digitale tools ingezet zodat onze medewerkers van thuis uit kunnen werken.

 

Wij blijven zoals gewoonlijk bereikbaar op het gekende telefoonnummer en/of via mail. Daarnaast voorzien we ook permanentie in de kantoren van maandag t.e.m. vrijdag.