Nieuws  |  

27.07.2020

Strategische transformatiesteun COVID-19

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Bedrijven die COVID-19-gerelateerde medische producten of diensten ontwikkelen zoals geneesmiddelen of beschermende kleding, kunnen tijdelijk hogere strategische transformatiesteun (STS) aanvragen bij VLAIO. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op de ministerraad van 3 juli.

 

1. Steun voor investeringen in kader van COVID-19

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de versoepeling van de staatssteunregels. Daarmee kan Vlaanderen tijdelijk meer steun geven aan Vlaamse bedrijven die in het kader van COVID-19 investeren.

De investeringssteun gaat naar bedrijven die extra investeren in de productie van COVID-19-gerelateerde producten en diensten. Voorbeelden zijn :

  • geneesmiddelen (met inbegrip van vaccins) en behandelingen en tussenproducten daarvan;
  • werkzame farmaceutische bestanddelen en grondstoffen; • medische hulpmiddelen;
  • ziekenhuis- en medische apparatuur (met inbegrip van beademingsapparatuur, beschermende kleding- en beschermingsmiddelen en diagnostisch materiaal) en noodzakelijke grondstoffen daarvoor;
  • desinfecteermiddelen en tussenproducten daarvan en chemische grondstoffen die nodig zijn voor de productie ervan;
  • instrumenten voor dataverzameling en -verwerking.

 

2. Voorwaarden

Deze steun is een tijdelijke uitbreiding van de bestaande strategische transformatiesteun en wordt dan ook volgens dezelfde regels toegekend. Er zijn wel een aantal versoepelingen :

  • De steun is mogelijk voor kmo’s en grote ondernemingen in heel Vlaanderen, ongeacht waar ze gevestigd zijn. In tegenstelling tot de gewone STS kunnen grote ondernemingen die niet in een steunzone gelegen zijn dus ook aanspraak maken op deze steun.
  • De steun kan retroactief aangevraagd worden voor investeringen die gedaan zijn sedert 1 juni 2020.
  • De minimale investeringsdrempels voorzien voor strategische transformatiesteun worden gehalveerd (naar 250.000 euro voor kleine ondernemingen, 500.000 euro voor middelgrote ondernemingen en 1,5 miljoen euro voor grote ondernemingen).

 

3. Steunbedrag

De steun is een tussenkomst van 50% in de subsidiabele investeringskosten (in de gewone STS is dat slechts 8% !) met een maximum van 1 miljoen euro per project. Strategische transformatiesteun COVID-19

 

4. Aanvragen

De aanvraag moet ingediend worden vòòr 1 november. De aanvraagprocedure is dezelfde als voor de gewone STS.

 

5. Meer weten? 

Alle informatie is terug te vinden op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun-covid-19-tijdelijke-uitbreiding

 

Indien je vragen, aarzel niet om contact op te nemen met jouw klantverantwoordelijke of rechtstreeks met onze subsidie-expert. Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.