Nieuws  |  

11.06.2020

Transitiesteun toeristische sector W.-VL.

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

In het kader van haar relanceplan voor de toeristische sector lanceert de Provincie West-Vlaanderen een projectoproep voor transitiesteun.

Toeristische ondernemingen die investeren om hun onderneming coronaproof te maken kunnen de helft van hun kosten terugbetaald krijgen tot een maximumbedrag van 7.500 euro. 

 

Wie komt in aanmerking ?

Drie categorieën van private spelers uit de toeristische sector komen in aanmerking, voor zover zij een ondernemingsnummer hebben en aan hun activiteit minstens een halftijdse tewerkstelling is gekoppeld (werknemer of zelfstandige):

 

1. Logies:

Familiale hotels, B&B’s, vakantiewoningen, kampeerbedrijven, vakantiecentra, jeugd- en groepsverblijven van type C en hostels.

De logies moeten uiterlijk op 1 mei 2020 aangemeld, erkend of nog vergund zijn volgens het Vlaams

Logiesdecreet of in het kader van het Toerisme voor Allen decreet.

 

2. Musea & attracties:

Private musea en bezoekerscentra, attractie- en pretparken, brouwerijen en wijndomeinen, strandclubs, adventure parken, kinder- en bezoekboerderijen, fiets-, go cart-, scooter-, solex- en bootverhuur, battlefield tours, huifkartochten,…

Het museum of de attractie moet zich richten op een toeristisch publiek, voldoende open zijn in toeristisch relevante periodes met een vast schema van openingsuren en beschikken over een registratiesysteem van bezoekers.

 

3. Toeristische infopunten die door Westtoer zijn erkend.

 

Wat komt in aanmerking ?

De onderneming moet investeren in elk van de drie onderstaande soorten maatregelen :

  • Maatregelen die op korte termijn nodig zijn om de veiligheid en hygiëne van bezoekers en werknemers te garanderen : terbeschikkingstelling van mondmaskers en handgel, aanbrengen van plexiglas, afbakenen van zones, uitstippelen van looplijnen,…
  • Maatregelen en investeringen die op middellange termijn (2020-2021) de logiesondernemingen, musea en attracties op een structurele en innovatieve manier meer coronaproof maken : digitale toepassingen, ingrepen in het bezoekersparcours, aanpassingen in ontbijtruimtes en andere gemeenschappelijke ruimtes, ingrepen in het gemeenschappelijk sanitair, inrichting van (buiten)ruimtes met belevingsbubbels voor gezinnen en kleine groepen, …
  • Communicatie- en marketingacties om de onderneming bij heropstart opnieuw in de markt te zetten.

 

De subsidie wordt verleend als financiële bijdrage in de infrastructurele kosten en de werkingskosten van het project. Personeelskosten komen niet in aanmerking.

Alle kosten met een factuurdatum vanaf 15 maart 2020 zijn subsidiabel.

 

Hoeveel bedraagt de steun ?

De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de in het financieringsplan begrote kosten inclusief BTW, voor zover deze BTW niet aftrekbaar is voor de aanvrager.

De subsidie wordt geplafonneerd op 2.500 euro, 5.000 euro of 7.500 euro, afhankelijk van de grootte en de activiteit van de onderneming.

 

Hoe aanvragen ?

Projectvoorstellen kunnen, door middel van het daartoe bestemde aanvraagformulier met bijlagen (financiële tabel en sjabloon voor het businessplan, …), ingediend worden bij de provincie uiterlijk vóór 15 september 2020 om 10 uur.

 

Meer info ?

Alle officiële informatie is terug te vinden op corporate.westtoer.be/relance

Met uw vragen over deze steunmaatregel kan je ook terecht bij onze subsidie-expert.  Aarzel niet ons te contacteren op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.