Nieuws  |  

16.03.2023

Uitbreiding EPC-plicht naar iedere notariële overdracht van vastgoed in volle eigendom

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Vanaf 1 mei 2023 moeten alle gebouwen, zowel residentieel als niet-residentieel bij alle notariële overdrachten in volle eigendom over een geldig energieprestatiecertificaat (EPC) beschikken.

Deze uitbreiding vloeit voort uit de renovatieplicht die sinds kort bestaat: aan de hand van de score op je EPC wordt duidelijk of een overnemer van een gebouw al dan niet verplicht moet renoveren binnen de vijf jaar. Meer informatie hieromtrent lees je hier. Het EPC is dus essentieel om te kunnen achterhalen of de renovatieplicht al dan niet speelt.

 

Wanneer geldt de renovatieplicht?

Op heden is een EPC volgens de wet enkel verplicht bij een verkoop of bij het vestigen van een erfpacht- of een opstalrecht. Uit de praktijk blijkt echter dat er een aantal praktische problemen en inconsistenties zijn: in een aantal gevallen verplicht de wet namelijk niet dat er een EPC moet voorliggen, terwijl de renovatieplicht wel speelt indien er een slechte EPC-score zou zijn. Te denken valt aan een schenking: bij het doen van een schenking van vastgoed in volle eigendom, verplicht de wet niet dat er een EPC moet voorliggen. Daarentegen is men wel verplicht om het gebouw te renoveren als er een slechte EPC-score zou zijn. Maar hoe kun je dit dus vaststellen, als er geen EPC verplicht moet voorliggen?

 

Oplossing Vlaamse Regering

Om deze praktische problemen weg te werken, heeft de Vlaamse Regering de nodige maatregelen genomen. Ze heeft in twee afzonderlijke besluiten[1] voorzien dat een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een residentieel of een niet-residentieel gebouw bij notariële overdracht in volle eigendom overdraagt, vanaf 1 mei 2023 moet beschikken over een energieprestatiecertificaat voor residentiële gebouwen respectievelijk niet-residentiële gebouwen (afhankelijk van het soort pand). De EPC-verplichting blijft ook gelden bij het vestigen van een erfpacht- of een opstalrecht. 

Hierbij wordt een niet-residentieel gebouw gedefinieerd als “een gebouw met een niet-residentiële hoofdbestemming”, maar wordt tegelijkertijd voorzien in een aantal uitzonderingen waarvoor de EPC-verplichting dus niet geldt, zoals vb. industriële gebouwen, landbouwgebouwen, werkplaatsen… Heb je te maken met een onroerend goed met een gemengde bestemming, dan wordt gekeken naar de totale bruikbare vloeroppervlakte die door elke bestemming wordt ingenomen.  

[1] het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2022 en in het Ministerieel besluit van 28 december 2022

 

Geldt de renovatieplicht bij fusies en splitsingen?

Voor een aantal overdrachten is deze ruime bepaling iets te streng gezien er geen renovatieplicht is. Te denken valt aan fusies en splitsingen van vennootschappen waarbij achterliggend vastgoed wordt overgedragen of aan het beëindigen van een onverdeeldheid van een gebouw: de nieuwe wet verplicht in deze gevallen dat er een EPC moet voorliggen (wat vroeger niet moest), ook al behoren deze overdrachten onder de uitzonderingsgevallen van de renovatieplicht. Bij een slechte EPCscore geldt in deze gevallen namelijk geen verplichting tot renoveren. 

 

Geplande overdracht?

De wetgeving omtrent verplichte attesten bij overdracht van onroerende goederen wordt er dan ook niet eenvoudiger op. Ben je van plan om een onroerend goed over te dragen in volle eigendom, check dan zeker de EPC-wegwijzer (zie hier) waarmee je heel snel te weten kunt komen of er al dan niet een EPC-attest beschikbaar moet zijn. Kan de EPC-wegwijzer je niet verder helpen, aarzel dan niet contact op te nemen met je adviseur voor meer info.  

 

Ben je van plan een overdracht te doen in volle eigendom van jouw woning of een ander gebouw? Als jouw notariële akte wordt verleden vanaf 1 mei 2023, dan moet je in alle gevallen een EPC kunnen voorleggen.

Heb je vragen over de impact op jouw onderneming? Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen. 

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!