Nieuws  |  

16.02.2023

Renovatieverplichting in 2023: wat houdt dit in voor jou?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Voor niet-residentieel vastgoed werd begin 2022 een renovatieplicht in het leven geroepen en is sinds 1 januari 2023 uitbreid naar het residentieel vastgoed. Dit kadert in het Vlaamse Energie- en Klimaatplan waarbij de Vlaamse Regering het energiezuinig maken van alle gebouwen vooropstelt. Een eerste tussenstap in die richting is het invoeren van een renovatieverplichting. Wat houdt dit nu precies in en waarmee dien je voortaan rekening te houden bij het verkrijgen van woonvastgoed?

 

Wat?

Sinds 1 januari 2023 moeten nieuwe eigenaars van residentieel vastgoed (woningen, appartementen, studio’s) met een EPC-label E of F, verplicht hun woning renoveren naar een label D (of beter) en dit binnen de vijf jaar na aankoop.  Het label op je EPC toont je aan hoe energiezuinig je woning is: startend bij A (energiezuinig) tot F (energieverspillend). Ook bij de overdracht van een vakantiewoning of een tweede verblijf geldt deze renovatieverplichting.

 

In welke gevallen?

De renovatieverplichting geldt bij elke notariële overdracht in volle eigendom van een woning, appartement of studio die plaatsvindt vanaf 1 januari 2023. Bijvoorbeeld een verkoop, een schenking, een ruil, een inbreng in een huwgemeenschap… Ook als het gaat om slechts een deel van het pand.

Het moet gaan om volle eigendom. Wordt enkel de blote eigendom of het vruchtgebruik overgedragen, dan geldt de verplichting niet.

De renovatieverplichting geldt ook bij het vestigen of de overdracht van een opstalrecht of een erfpacht (niet bij de verlenging ervan).

Val je onder volgende uitzonderingsgevallen, dan geldt de renovatieverplichting niet:

  • Echtscheiding of beëindiging van (wettelijke) samenwoning: wordt de woning overgedragen aan één van de partners in het kader van een echtscheiding of een beëindiging van een (wettelijke) samenwoning en heeft en behoudt één van de partners daar zijn hoofdverblijfplaats, dan moet hij niet voldoen aan de renovatieverplichting.
  • Uit onverdeeldheid treden: als er in het kader van een afstand-verdeling een notariële overdracht is van een woning en één van de personen daar zijn hoofdverblijfplaats heeft en behoudt, dan is er geen renovatieverplichting.
  • Erfenis: de renovatieverplichting geldt niet bij woningen die je krijgt uit een erfenis.
  • Fusie, opslorping en (partiële) splitsing van vennootschappen: ook dan geldt de verplichting niet.

Ook bij de verkoop van aandelen van een (patrimonium)vennootschap waarin vastgoed aanwezig is, geldt de renovatieverplichting niet.

Ten slotte geldt de renovatieverplichting ook niet bij: woningen die binnen de vijf jaar na aankoop gesloopt zullen worden, tijdelijke constructies die minder dan twee jaar gebruikt zullen worden of indien het gaat om erfgoed (beschermd monument, etc.).

 

Termijn?

De termijn van vijf jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte. Bijvoorbeeld: wordt de akte ondertekend op 1 maart 2023, dan moet uiterlijk op 29 februari 2028 voldaan zijn aan de renovatieverplichting en moet de eigenaar een EPC met minstens label D kunnen voorleggen.

Verandert het gebouw van eigenaar gedurende de looptijd van deze vijfjarige termijn, dan moet diegene die de woning overneemt binnen de resterende termijn de renovatie verderzetten om minstens label D te behalen.

 

Wat als ik niet (goed) renoveer?

Voldoe je hier niet aan, dan kan het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een administratieve geldboete opleggen variërend van 500 tot 200.000 EUR en wordt er een nieuwe termijn vastgelegd waarbinnen je het label D moet behalen.

Verder kan het niet-renoveren ook andere gevolgen met zich meebrengen. Te denken valt aan de verhuurder die de huurprijs niet of slechts gedeeltelijk mag indexeren indien hij een woning verhuurt met EPC-label D, E of F en dit tot oktober 2023. Meer hierover lees je hier.

 

Financiële hulp bij renovatie

Vanuit de overheid bestaan heel wat maatregelen om jou financieel te steunen bij dergelijke renovatie. Te denken valt aan Mijn Verbouwlening, EPC-labelpremie, etc. Ga zeker na of je recht hebt op bepaalde subsidies. Meer informatie kun je ook hier terugvinden.

 

Als (toekomstige) eigenaar zal je rekening moeten houden met steeds strenger wordende voorschriften.

Wil jij alvast goed voorbereid zijn? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts en samen bekijken we wat jouw volgende stap is.