Nieuws  |  

18.09.2020

Uitbreiding financiële steunmaatregelen Vlaamse Overheid

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Naar aanleiding van de grote kredietbehoefte van veel ondernemingen, worden de financiële steunmaatregelen door de Vlaamse overheid verder uitgebreid. Na de verlenging van de regeling voor kapitaaluitstel, volgen nu ook de uitbreiding van de overheidswaarborg en de winwinlening.

 

Uitbreiding Overheidswaarborg naar kredieten met een looptijd 12 – 36 maanden

Het gebruik van de staatswaarborg zorgt voor een eenvoudigere toekenning van kredieten voor kmo’s. De waarborg zorgt er immers voor dat banken 80% van het kredietbedrag bij de Vlaamse overheid kunnen recupereren wanneer de onderneming er niet in zou slagen om het krediet terug te betalen.

Er bestond reeds een regeling voor nieuwe kredieten met een looptijd van maximaal 12 maanden. Met de wet van 20 juli 2020 wordt deze regeling uitgebreid naar kredieten met een looptijd van 12 tot 36 maanden.

Ondernemingen kunnen vrijblijvend en in overleg met hun bank  beroep doen op een overheidswaarborg wanneer ze een krediet afsluiten met volgende kenmerken:

 • Looptijd: 12 tot 36 maanden
 • Rente: maximaal 2% per jaar (+ premie 0,50 % per jaar)
 • Aanvraag: tussen 24 juli en 31 december 2020
 • Bijkomende kosten:
  • Premie overheidswaarborg van 50 bps (Deze premie wordt berekend op basis van het kredietbedrag en de looptijd van het krediet)
  • Dossierkosten
  • Beheerskosten

 

De maatregel geldt voor alle niet-financiële kmo’s, met uitzondering van management en patrimoniumvennootschappen, zolang de gewaarborgde kredieten worden aangewend voor de Belgische activiteit van deze kmo. Ook voor ondernemingen die in moeilijkheden verkeren, wordt een aparte regeling voorzien zodat deze in bepaalde gevallen alsnog in aanmerking kunnen komen. Dit in tegenstelling tot alle voorgaande financiële steunmaatregelen van de overheid.

Net zoals bij de initiële regeling voor kredieten met een looptijd tot 12 maanden biedt deze waarborg geen garantie op de toekenning van een krediet. In tegenstelling tot de bestaande waarborgregeling, is het evenwel geen verplichting om eerst beroep te doen op de regeling voor uitstel van betaling.

 

Uitbreiding winwinlening

Door de kenmerken van de bestaande winwinlening verder uit te breiden, wil de  Vlaamse overheid particulieren aanmoedigen om krediet te verstrekken aan kmo’s aan de hand van een achtergesteld krediet. In ruil voor dit krediet krijgt de investeerder, naast de gebruikelijke rente, ook een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande bedrag.

Naar aanleiding van de huidige coronacrisis werden volgende kenmerken van de winwinlening definitief gewijzigd:

 • Het maximumbedrag per investeerder (natuurlijk persoon) stijgt van 50.000 naar 75.000 EUR
 • Het maximumbedrag per onderneming (kredietnemer) stijgt van 200.000 naar 300.000 EUR
 • De looptijd, vroeger steeds acht jaar, wordt flexibel tussen 5 en 10 jaar
 • Kleine aandeelhouders, die maximaal 5% van de aandelen bezitten, kunnen nu ook een winwinlening verstrekken.

 

Verder werden naar aanleiding van de huidige crisis, volgende tijdelijke wijzigen aangebracht:

 • De recuperatie voor de investeerder in geval van faling wordt verhoogd van 30% naar 40%. Deze hogere waarborg geldt voor alle overeenkomsten die worden afgesloten tot en met 31 december 2021, voor de ganse looptijd.
 • Er wordt een vrijwillige verlenging van de looptijd toegestaan van kredieten die aflopen in 2020 met maximum twee jaar.

 

De rente op de winwinlening werd naar aanleiding van de huidige wijzigingen niet aangepast en bedraagt nog steeds minimaal  0.875 % en maximaal 1,75 % (inkomstenjaar 2020).

De wetgeving met betrekking tot bovenstaande wijzigingen werd reeds goedgekeurd maar nog niet gepubliceerd. De aanvraagprocedure wordt momenteel aangepast zodat het krediet met de nieuwe kenmerken zo spoedig mogelijk kan worden aangevraagd.

 

Heb je hieromtrent bijkomende vragen? Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68 of via e-mail naar info@titeca.be.