Nieuws  |  

19.08.2022

Update: Btw-vrijstelling voor transportdiensten in onderaanneming verbonden met uitvoer

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Nieuwe regeling opgeschort!

Op vandaag voorziet de Belgische btw-wetgeving dat transportdiensten vrijgesteld zijn van btw wanneer die rechtstreeks verband houden met de uitvoer van goederen vanuit België of een andere EU-lidstaat,  naar een land buiten het btw-gebied van de Europese Unie.

Transportbedrijven die dergelijke transporten verrichten rechtstreeks voor uitvoerders van goederen of ook in onderaanneming voor andere transportbedrijven, kunnen op vandaag hun diensten bijgevolg vrijstellen van btw op basis van deze bepaling.

Een arrest van het Hof van Justitie zorgde er evenwel voor dat deze btw-vrijstelling enkel nog toegepast worden in de relatie transportbedrijf – uitvoerder van de goederen en niet in eventuele voorgaande relaties, zijnde wanneer het transportbedrijf een beroep zou doen op een onderaannemer voor het vervoer. Indien een transportbedrijf een beroep doet op een onderaannemer voor het verricht van de goederenvervoersdienst, dan kan deze dienst verricht door de onderaannemer niet vrijgesteld worden van btw.

In lijn met deze rechtspraak had de btw-administratie eind vorig jaar beslist om de Belgische btw-wetgeving hieraan aan te passen. De inwerkingtreding van deze nieuwe regeling was initieel voorzien op 01/01/2022 maar werd uitgesteld naar 01/04/2022 en vervolgens naar 01/09/2022. De administratie heeft nu beslist de inwerkingtreding voor onbepaalde tijd op te schorten totdat alle EU-lidstaten een uniform standpunt hebben ingenomen.

Concreet betekent dit dus dat tot nader orde de huidige regels van toepassing blijven en transporten verbonden met de uitvoer van goederen vrijgesteld kunnen blijven van btw ongeacht of de opdrachtgever een tussenpartij is of de eigenaar van de goederen is.

 

Zie hieronder ons vorig artikel:

 

Heb je vragen over het einde van de btw-vrijstelling? Contacteer ons dan hier of maak hier een afspraak met onze fiscaal adviseurs.