Nieuws  |  

23.03.2020

Update steunmaatregelen in verband met tijdelijke werkloosheid

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Door de acute situatie heeft de federale regering ondertussen vorige vrijdagmiddag beslist om tijdelijke werkloosheid van werknemers als gevolg van de Corona-crisis drastisch te vereenvoudigen.  

Er is nu één enkel systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor al uw werknemers die tijdelijk werkloos zijn of geworden zijn als  gevolg van de verspreiding van het coronavirus. Er is geen onderscheid meer tussen ondernemingen die door de beperkende maatregelen onmogelijk nog werknemers kunnen laten werken (overmacht in de strikte zin) en ondernemingen die kampen met gebrek aan werk (economische redenen), en evenmin enig onderscheid tussen arbeiders en bedienden.

Deze versoepelde regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 13 maart 2020 (dus ook voor de aanvragen tijdelijke werkloosheid die uw onderneming al ingediend heeft, ook in geval van economische werkloosheid !) tot 30 juni 2020.

Kort samengevat houdt dit het volgende in:

 

1. Wat moet u als werkgever nog doen?

U moet geen elektronische aanvraag van tijdelijke werkloosheid aan de RVA meer doen. U moet er alleen voor zorgen om tegen het einde van elke maand met de opgave van prestaties aan uw sociaal secretariaat voor elk van uw werknemers de periode of dagen waarop zij tijdelijk werkloos waren, met de juiste payrollcode voor tijdelijke werkloosheid aan te duiden. Uw sociaal secretariaat zal op basis van die gegevens maandelijks dan achterliggend de nodige elektronische aangiften aan de overheid doen.

Afhankelijk van de impact van de Corona-crisis en de overheidsmaatregelen op uw bedrijf bepaalt en communiceert u zelf of u uw werknemers (de ganse onderneming, of afdelingen of werknemerscategorieën die u bepaalt) tijdens de periode die u bepaalt (nu alvast mogelijk tot 5 april), volledig tijdelijk werkloos stelt, of eventueel  in een regeling van gedeeltelijke werkloosheid (met behoud van bv. een of meerdere  arbeidsdagen per week waarvoor u dan wel hun loon betaalt) plaatst.

 

2. Wat moeten uw werknemers doen?

U laat aan elke werknemer die u tijdelijk werkloos stelt, weten dat hij/zij zelf zijn/haar werkloosheiduitkeringen moet aanvragen bij de Hulpkas voor Werkloosheiduitkeringen of bij zijn vakbond (als de werknemer gesyndiceerd is) met het daartoe bestemde formulier  C3.2- Werknemer-Corona dat hij/zij van die dienst kan bekomen.
Tijdens de periode dat een werknemer tijdelijk werkloos is, moet hij/zij geen controledocument (C3.2.A) meer bijhouden.

 

3. Wat krijgt een werknemer in tijdelijke werkloosheid?

De werknemer ontvangt een werkloosheidsuitkering die gelijk is aan 70% van zijn/haar begrensd brutoloon (tot 2.754,76 euro per maand). Na inhouding van de bedrijfsvoorheffing van 26,75% betekent dit een uitkering van maximum 1.412,5 euro netto voor een volledige maand werkloosheid. Let wel: voorlopig krijgt elke werknemer die voltijds tijdelijk werkloos is, een uitkering van 1.450 euro (dit wordt door de RVA achteraf verrekend met het juiste bedrag waarop de werknemer recht heeft afhankelijk van de duur van zijn werkloosheid).

Daarnaast krijgt de werknemer ook nog een supplement van de RVA gelijk aan 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. Let wel:  uitzonderlijk kan het voorkomen dat uw onderneming als gevolg van een bestaande CAO daarover in uw Paritair Comité  zelf nog een extra supplement moet betalen(best te checken bij uw sociaal secretariaat).

Bovendien krijgt elke werknemer in tijdelijke werkloosheid automatisch (geen aanvraag nodig) een eenmalige vergoeding van de Vlaamse overheid als tussenkomst in zijn/haar energiefactuur (water/elektriciteit/verwarming) van 202,68 euro.

 

Heb je hulp of advies nodig om gebruik te kunnen maken van één van bovenstaande steunmaatregelen, dan helpen wij je graag verder.  Contacteer ons op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.

Ten slotte wensen we je te informeren dat we bij Titeca alle nodige maatregelen i.k.v. het coronavirus genomen hebben en verder de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid op de voet volgen. Om besmetting van medewerkers en klanten binnen de kantoren te vermijden, hebben we alle digitale tools ingezet zodat onze medewerkers van thuis uit kunnen werken.

Wij blijven zoals gewoonlijk bereikbaar op het gekende telefoonnummer en/of via mail.  Daarnaast voorzien we ook permanentie in de kantoren van maandag t.e.m. vrijdag.