Nieuws  |  

12.02.2021

Update steunmaatregelen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

De corona steunmaatregelen blijven wij voor jou op de voet volgen. Hieronder alvast de voornaamste updates van deze week. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we je graag naar ons schema.

 

1. Betalingsuitstel voor ondernemerskredieten wordt nogmaals verlengd

De bankensector kon niet achterblijven in het leveren van een extra inspanning om ondernemingen door de coronacrisis te loodsen. Kort na de uitspraak van de Minister van Financiën dat de fiscus geen fiscale schulden zal innen tot begin april, zorgt ook de bankensector voor enig engagement.

Enerzijds wordt de regeling inzake het betalingsuitstel voor ondernemerskredieten van 9 maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 (tweede charter). Ondernemingen die nog van deze regeling gebruik wensen te maken kunnen dit doen door een aanvraag in te dienen voor eind maart bij hun bank.

Anderzijds wordt aan de ondernemingen, die de 9 maand betalingsuitstel reeds volledig hebben uitgeput,  een extra betalingsuitstel verleend bovenop de 9 maand. Dit betalingsuitstel is geldig tot 30 juni 2021 en kan enkel worden aangevraagd voor kredieten die werden toegekend voor 1 april 2020. Naast de voorwaarden die van toepassing waren in het tweede charter moet de onderneming ook voldoen aan de definitie van een ‘gezonde’ onderneming om van dit extra betalingsuitstel gebruik te kunnen maken. Hoe een bank een onderneming zal kwalificeren als een gezonde onderneming wordt verder toegelicht in het charter zelf. Het betalingsuitstel wordt nooit automatisch toegekend. Wie als ondernemer hierop een beroep wil doen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren uiterlijk 10 kalenderdagen voor de volgende vervaldag van het krediet.

Als onderneming dient men zich evenwel bewust te zijn van het feit dat het op heden niet duidelijk is welke de impact van dit extra betalingsuitstel is naar verdere kredietverlening toe. Op grond van Europese regelgeving mag een bank in principe niet meer dan 9 maanden uitstel toekennen Door dit alsnog te doen erkent de bank dat zij een hoger risico neemt op deze kredieten en moet ze daarom bijkomende reserves aanleggen. Het is bijgevolg mogelijk dat de onderneming voor een bepaalde periode moeilijkheden kan ondervinden om bijkomende financiering te bekomen. De praktische uitwerking en gevolgen hiervan zullen in de komende weken duidelijk worden.

 

Meer informatie is beschikbaar op https://www.febelfin.be/nl/artikel/derde-charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

 

2.Vlaams Beschermingsmechanisme 4 aan te vragen vanaf 16/02

Het Vlaams Beschermingsmechanisme 4 voor ondernemingen en zelfstandigen die minstens 60% omzetverlies leden of verplicht gesloten waren in de periode 1 januari – 31 januari 2021 zal kunnen aangevraagd worden op de website van VLAIO vanaf 16 februari.

Intussen kan het Vlaams Beschermingsmechanisme 3 voor de periode van 16 november – 31 december 2020 nog aangevraagd worden tot uiterlijk 15 februari.