Nieuws  |  

6.01.2022

Vastgoed kopen en verkopen in 2022? Nieuw jaar, nieuwe tarieven

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Het nieuwe jaar is ingezet. Dit betekent ook dat de nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing zijn in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de gezinswoning betaal je vanaf 1 januari 2022 nog slechts 3% registratiebelasting in tegenstelling tot de oorspronkelijke 6%. Een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed aankopen in Vlaanderen, wordt daarentegen een stuk duurder; hier stijgt de registratiebelasting van 10% naar 12%.

Hieronder alvast een overzicht van de voornaamste wijzigingen. 

​​​​​​​

Aankoop gezinswoning voortaan aan 3%, ander vastgoed aan 12%

Sinds 1 januari 2022 betaal je bij aankoop van de enige eigen woning (huis of appartement) waar je effectief je woonplaats vestigt, slechts 3% registratiebelasting. Om te kunnen genieten van dit verlaagd tarief zijn er een aantal voorwaarden te vervullen. Je mag o.a. nog niet voor het geheel volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in of buiten België en je dient binnen de drie jaar na de aankoop van de woning je domicilie er te vestigen.

Goed nieuws voor diegene die een nieuwe gezinswoning wensen aan te kopen aan 3% terwijl hun huidige gezinswoning maar niet verkocht geraakt. De nieuwe gezinswoning kan toch aangekocht worden aan het verlaagd tarief op voorwaarde dat je in de aankoopakte van de nieuwe gezinswoning de belofte maakt om je huidige gezinswoning te verkopen binnen de twee jaar.

Wens je een stuk bouwgrond aan te kopen, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed, dan betaal je voortaan 12% registratiebelasting op de aankoopsom. De koop op plan valt hier ook onder. Voor de aankoop van landbouwgronden en bepaalde types van natuurgebieden wordt een uitzondering gemaakt en blijft het tarief van 10% van toepassing.

De beroepskopers hoeven daarentegen niet te vrezen, het verlaagd tarief van 4% blijft onaangeroerd door deze wijzigingen.

 

Ingrijpende energetische renovatie aan 1%​​​​​​​

Ben je van plan om een ingrijpende energetische renovatie te doen aan de woning? Dan kan je – weliswaar onder strenge voorwaarden – in aanmerking komen om slechts 1% registratiebelasting te betalen. Vorig jaar bedroeg dit tarief nog 5%. De voorwaarden waaraan je dient te voldoen kan je raadplegen op Energiesparen.be van de Vlaamse overheid.

 

Bijkomende korting voor de aankoop van een bescheiden woning

Voor de aankoop van de enige eigen woning die wordt gezien als ‘bescheiden’, voorziet de regering een bijkomende korting van 2.800 euro. Een ‘bescheiden’ woning is een woning die wordt aangekocht voor een prijs van maximum 220.000 euro. In de kernsteden en in de gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel mag de prijs maximum 240.000 euro bedragen. Merk op: de prijs die eventueel wordt betaald voor roerende goederen zoals meubels, wordt niet mee in rekening gebracht. Koop je een bescheiden woning en doe je een ingrijpende energetische renovatie, dan bedraagt de korting 960 euro.

 

Wat met de meeneembaarheid?

Onder bepaalde voorwaarden kan je als koper de registratiebelasting die je bij de aankoop van een gezinswoning betaald hebt, in mindering brengen van de registratiebelasting die je zal betalen bij je nieuwe gezinswoning. Dit principe heet de ‘meeneembaarheid’ en laat de koper toe een deel (tot maximaal 13.000 euro) van de registratiebelasting te recupereren.

Dit principe van meeneembaarheid wordt evenwel geleidelijk aan afgeschaft en vervalt definitief op 1 januari 2024. Als je als koper van een gezinswoning zowel in aanmerking komt voor het verlaagde tarief van 3% (of 1%) én voor meeneembaarheid, zal je tot 1 januari 2024 de keuze hebben: ofwel kies je voor het oude tarief van 6% (of 5%) in combinatie met meeneembaarheid, ofwel kies je voor het tarief van 3% (of 1%) zonder toepassing van de meeneembaarheid, afhankelijk van hetgeen jou het meest voordelig uitkomt.

 

Wat als je compromis werd ondertekend in 2021?

Werd je compromis voor de aankoop van een gezinswoning reeds ondertekend in 2021, dan kan je toch genieten van het verlaagde tarief van 3%. Voor aankoop van een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of een ander niet-residentieel vastgoed waarvan het compromis werd ondertekend in 2021 en de akte pas in 2022, kan de aankoop gebeuren onder het oud tarief van 10%.

Type vastgoed Wanneer compromis getekend? Wanneer notariële akte getekend? Toepasselijk tarief?
Gezinswoning 2021 2022 3%
2022 2022 3%
Stuk bouwgrond, tweede verblijf, ander niet-residentieel vastgoed 2021 2022 10%
2022 2022 12%

 

Heb je vragen over deze nieuwe tarieven? Neem dan zeker contact met ons op!

Lees ook onze andere artikels op de nieuwspagina.