Nieuws  |  

18.03.2022

Actief in de bouwsector? Vergeet de verplichte aansluiting bij het WTCB niet!

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Bij de opstart van een nieuwe onderneming, komen heel wat administratieve formaliteiten kijken. Als de onderneming actief is in de bouwsector, kan de aansluiting bij en de betaling van wettelijke verplichte bijdragen aan het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) hier een van zijn. Wat is het WTCB precies en wanneer moet je je verplicht aansluiten? Onderstaand enkele vragen hieromtrent voor jou beantwoord.

 

Wat is het WTCB?

Het WTCB is een beroepsvereniging voor ondernemingen uit de bouwsector, die als doel heeft om onderzoek te verrichten, haar leden te informeren, hen technische en organisatorische bijstand te verlenen, en bij te dragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector.

 

Wie moet zich aansluiten?

Een onderneming die bij haar inschrijving in het KBO een of meerdere van de nacebelcodes uit de categorieën 41 “Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten”, 42 “Weg- en waterbouw” en 43 “Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden” vermeldt, zal na haar inschrijving in het KBO een brief ontvangen van het WTCB. Op basis van de gegevens die de ondernemer hierop invult, zal het WTCB bepalen of de onderneming verplicht is om zich aan te sluiten, en dus de verplichte bijdrage te betalen.

Op deze brief zullen alle nacebelcodes die door de onderneming in het KBO vermeld werden, opgesomd staan. De onderneming dient hier aan te kruisen welke activiteiten zij werkelijk zelf zal uitvoeren.

Als de onderneming op deze brief aanduidt dat ze zelf activiteiten in de bouwsector zal verrichten, zal het WTCB besluiten dat ze verplicht is om zich bij hen aan te sluiten, en een betaalverzoek voor de wettelijke verplichte bijdragen sturen.

 

Wie valt niet onder de verplichting?

Voor ondernemingen die enkel adviesverlening in de bouwsector aanbieden of volledig beroep doen op onderaannemers, is er geen verplichte aansluiting.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor activiteiten m.b.t. projectontwikkeling, diensten van architecten, ingenieurs en andere adviseurs…

Er is evenmin een verplichte aansluiting voor ondernemingen die enkel stukken vervaardigen, maar niet zelf plaatsen. Zo is een schrijnwerker die een keuken vervaardigt, maar niet zelf plaatst, niet onderworpen aan de aansluitingsverplichting.

Verder beschikken bepaalde sectoren over een eigen beroepsvereniging, waardoor ze niet verplicht zijn om zich aan te sluiten bij het WTCB. Dit is onder meer het geval voor de elektrotechnische sector, de reinigingssector en de sector van de metaalwerken.

 

Hoeveel bedraagt het lidgeld?

Werk je zonder personeel dan zal de jaarlijkse minimumbijdrage van 157 euro verschuldigd zijn, ongeacht het aantal nacebelcodes waarvoor je ingeschreven bent.

Heb je personeel in dienst dan zal je bijdrage bepaald worden op basis van de loonlast.

 

Conclusie

De aansluiting bij het WTCB is voor veel bedrijven die actief zijn in de bouwsector verplicht. Er zijn echter gevallen waarin een onderneming niet verplicht is om zich aan te sluiten. Het is daarom belangrijk om op de brief die je na opstart van het WTCB ontvangt correct in te vullen en aan te geven welke activiteiten je zal uitvoeren.

 

Val je na opstart niet onder de aansluitingsverplichting, maar voldoe je later wel aan de voorwaarden voor verplichte aansluiting, ben je verplicht om het WTCB hiervan op de hoogte te brengen.

Vragen over de diverse verplichtingen die gelden in de bouwsector? Contacteer gerust onze sectorverantwoordelijke.