Nieuws  |  

24.08.2020

Verplicht register voor bedrijven die tijdelijk werknemers / zelfstandigen tewerkstellen die in het buitenland wonen

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Sinds 24 augustus moet iedere werkgever of gebruiker die tijdelijk beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in België in de bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector een lijst met gegevens bijhouden. De verplichting tot het bijhouden van een register stopt in principe eind september 2020.

 

1. Bedoelde sectoren

Belgische werkgevers of gebruikers* actief binnen volgende sectoren moeten een register bijhouden met de gegevens van de werknemers/zelfstandigen die ze tijdelijk tewerkstellen en die in het buitenland wonen:

 • Bouw;
 • Landbouw;
 • Tuinbouw;
 • Schoonmaak;
 • Vleessector

 

*Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon bij wie rechtstreeks of in onderaanneming een van bovenstaande werkzaamheden worden verricht.

 

Deze verplichting geldt niet voor:

 • Grensarbeiders (= een werknemer die arbeid in loondienst verricht in een Lidstaat maar in een andere Lidstaat zijn woonplaats heeft waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeert) en;
 • De in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige die in België minder dan 48 uur verblijft.

 

2. Welke gegevens in het register

Volgende identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige moeten worden bijgehouden*:

 • De naam en voornamen, de geboortedatum, het identificatienummer;
 • De verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
 • Het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
 • In voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

 

*De werkgever of de gebruiker moet de gegevens veertien dagen na het einde van de tijdelijke activiteit vernietigen.

 

3. Passenger Locator form

Daarnaast dient de werknemer of zelfstandige zelf verplicht het “Passenger Locator Form” in te vullen, wanneer hij meer dan 48u in België verblijft (https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form).

Indien de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige ertoe gehouden is het Passenger Locator Form in te vullen, dan dient de werkgever of gebruiker die tijdelijk op hem een beroep doet voor de uitvoering van werkzaamheden, vóór de aanvang van de werkzaamheden na te gaan of het Passenger Locator Form effectief werd ingevuld.

Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld, dient de werkgever of gebruiker erover te waken dat het Passenger Locator Form ingevuld is uiterlijk op het moment waarop de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige de werkzaamheden in België aanvat.

 

4. Register ter beschikking van Belgische overheid

Het register moet ter beschikking worden gehouden van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Net zoals bij heel wat andere coronamaatregelen riskeren diegenen die zich niet aan deze verplichting houden diverse sancties.

 

Indien je vragen, aarzel niet om contact op te nemen met jouw klantverantwoordelijke of rechtstreeks met onze subsidie-expert.  Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.