Nieuws  |  

19.10.2020

Verstrengde maatregelen vragen opnieuw uitgebreidere steun

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Afgelopen vrijdag werd het volledig land op alarmniveau 4 van de COVID-19 barometer geplaatst. Daarop volgend heeft het Interfederaal Overlegcomité bijkomende verstrengde maatregelen opgelegd. Omdat deze strenge maatregelen een ernstige impact hebben op het economisch leven en het functioneren van de ondernemingen hebben de verschillende regeringen een reeks uitgebreide steunmaatregelen voorzien. Volgende zaken liggen op tafel.

 

Federaal

Overbruggingsrecht zelfstandigen

Voor de zelfstandigen die verplicht de deuren moeten sluiten wordt in een verdubbeling van het overbruggingsrecht voorzien (dus niet enkel horeca maar tevens de sectoren die de deuren tot op vandaag niet mochten en mogen openen):

  • Zelfstandigen met gezinslast zullen aanspraak maken op 3.226,00 EUR/maand.
  • Zelfstandigen zonder gezinslast zullen aanspraak maken op 2.583,00 EUR/maand

 

Verlenging relance-uitkering

Voor de zelfstandigen die hun zaak niet moeten sluiten maar die wel een aanzienlijk omzetverlies lijden wordt in een verlenging van het overbruggingsrecht tot eind december voorzien, zonder dat het uitkeringsbedrag voor hen verdubbeld wordt. Concreet moeten ze kunnen aantonen dat hun activiteit in het kwartaal voorafgaand aan de betreffende maand een daling van ten minste 10% van hun omzet of orders vertoont ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

 

Kwijtschelding sociale bijdragen

Voor de bedrijven en zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten wordt een vrijstelling voorzien van de sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen en de RSZ-werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal van 2020. Reeds betaalde bijdragen voor kwartaal drie worden integraal teruggestort.

 

Uitbetaling eindejaarpremies

De Federale Overheid garandeert dat de personeelsleden die op technische werkloosheid hebben gestaan een eindejaarspremie zullen krijgen.  Daarnaast zou de federale overheid instaan voor de financiering van de eindejaarspremie van personeelsleden in de horecaondernemingen die moeten sluiten ten gevolge van de coronamaatregelen.

 

Verlenging van uitstel van betalingen en afbetalingsplannen

Ondernemingen kunnen nog tot minstens het einde van het jaar blijven rekenen op het individueel uitstel van betaling van sociale bijdragen, BTW en bedrijfsvoorheffing.

 

Vlaanderen

Uitbreiding Vlaams Steunmechanisme

Alle Vlaamse ondernemingen die een omzetverlies van minstens 60% hebben in vergelijking met de referentieperiode (1 oktober tot en met 15 november) van vorig jaar, kunnen rekenen op een premie van 10% van hun omzet toen.  Het maximumbedrag van de premie bedraagt 11.250 euro. Dit maximumbedrag wordt opgetrokken tot 22.500 euro voor ondernemingen vanaf 10 personeelsleden.

 

Brussel

Sluitingspremie 3.000 euro

De Brusselse restaurants kunnen nu ook de forfaitaire premie van 3.000,00 EUR aanvragen waar de Brusselse cafés reeds aanspraak op hadden. Er worden maximaal vijf premies per onderneming toegekend

 

Bijkomende sluitingspremie 2.000 euro

Naast de premie van 3.000 euro voorzien de Brusselse gemeenten elk apart bijkomende premies. De stad Brussel verleent een bijkomende premie van 2.000 euro aan nachtclubs, bars en cafés die vanaf 8 oktober 2020 gedurende een maand moeten sluiten.

 

Wallonië

Waals Steunmechanisme

Zelfstandigen/bedrijven die een omzetverlies van ten minste 60% in het 3e kwartaal van 2020 (in vergelijking met dezelfde periode in 2019) kunnen verantwoorden, ontvangen een vergoeding van 15% van de omzet met de volgende maximale plafonds tussen 3.000 euro (0 FTE) en 24.000 euro (>50 FTE).

 

Sluitingspremie 3.500 euro

Naar aanleiding van de opgelegde sluiting zouden horecazaken zonder medewerkers recht hebben op extra premie van 3.500 euro. Bij grotere horecazaken zou het bedrag kunnen oplopen tot 10.000 euro.

 

Een volledig overzicht van voormelde steunmaatregelen kunnen jullie hier terugvinden.

Indien je vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen. Je kan ons steeds bereiken via het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.