Nieuws  |  

14.05.2020

Vlaamse Regering bereikt akkoord omtrent handelshuur: betaling van handelshuur kan met 3 of 4 maanden worden opgeschort

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Goed nieuws! De Vlaamse regering heeft nu ook – naast de reeds bestaande steunmaatregelen voor de woninghuur – een akkoord bereikt omtrent een steunmaatregel voor handelshuur.

 

De Coronacrisis heeft er voor gezorgd dat heel wat ondernemingen hun pand (al dan niet tijdelijk) verplicht van overheidswege moesten sluiten terwijl de handelshuur wel verder liep. Dit was en is een moeilijke situatie voor zowel huurder als verhuurder. De huurder dient volledig te vertrouwen op de “goodwill” van de verhuurder, terwijl ook de verhuurder niet altijd de mogelijkheid heeft om zomaar huur kwijt te schelden. De huurgelden vormen voor de verhuurder vaak een essentiële bron van inkomsten.

De Vlaamse Regering engageert zich nu om maximum 2 maanden huur voor te schieten als lening (bij de Participatie Maatschappij Vlaanderen – PMV) op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 à 2 maanden huur kwijtscheldt. Het totale bedrag van de lening bedraagt maximum  25.000 euro en moet op maximaal 18 maanden worden terugbetaald. De rente bedraagt 2% (inclusief bankkosten). De start van de terugbetaling dient echter pas te gebeuren na 6 maanden.

Na deze principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering moeten nu de modaliteiten nog verder worden uitgewerkt door PMV en de banken. Op dit ogenblik kunnen er dus nog geen aanvragen worden ingediend. Wij houden je hiervan verder op de hoogte!

 

Indien je hierover meer informatie wenst, contacteer ons dan op het nummer 051 26 82 68  of via e-mail naar info@titeca.be.