Nieuws  |  

10.06.2021

Vlaanderen gaat elektrisch: nieuwe projectsubsidie

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Ook in 2021 blijft de Vlaamse overheid inzetten op alternatieve brandstoffen/energie, milieuvriendelijke voertuigen en bijhorende infrastructuur en dit middels een nieuwe projectsubsidie.

Het thema van deze oproep is de uitrol van (semi-)publieke laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische wagens op plaatsen buiten het openbare domein of binnen het openbare domein, waarbij de privaatrechtelijke rechtspersoon een zakelijk recht heeft op een deel van het openbaar domein. 

Denk hier bv. aan parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations … Met normaal vermogen worden laadpalen bedoeld met een vermogen tot 22 kW.  Erboven spreken we van hoog vermogen. De laadpunten moeten uitgerust zijn met standaard connectoren (type 2 en type Combo 2).

De oproep staat nog open tot en met 1 september 2021.

 

1. Voorwaarden

  • De laadpunten zijn minstens 10 uur per etmaal publiek toegankelijk. Tijdens die periode moet iedereen onvoorwaardelijk zijn/haar elektrische wagen kunnen laden.
  • Alle gebruikers van elektrische voertuigen kunnen er via een ad-hoc oplaadmogelijkheid laden, zonder dat een contract moet worden gesloten met de betrokken elektriciteitsleverancier of exploitant.
  • Aan de laadpunten moet geladen kunnen worden met de meest gangbare laadpassen en de prijzen moeten marktconform zijn.
  • De laadpunten worden voorzien van groene stroom.
  • Bij het plaatsen en de uitbating van de oplaadpunten wordt rekening gehouden met het ‘do not significantly harm’ (DNSH) principe.
  • De informatie over de laadpunten, zoals locatie, vermogen, toegankelijkheid wordt in open dataformats en via open data-uitwisselingsprotocollen ter beschikking gesteld aan de daartoe aangeduide organisatie.

 

De projecten hebben een maximumduur van 2 jaar, te rekenen vanaf de kennisgeving van de selectie van het project.

 

2. Bedrag

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kunnen investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur en dit aan 20% van de kosten met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE).

 

3. Beoordeling

Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met

  • de inhoudelijke kwaliteit van het voorgestelde project: is het project duidelijk en goed gedocumenteerd?
  • de haalbaarheid en resultaatgerichtheid: is het project matuur en zal het vlot leiden tot het beoogde resultaat?
  • de geografische spreiding en schaalgrootte: zijn de laadpunten gunstig gelegen -bereikbaarheid, spreiding, …- en draagt de uitrol wezenlijk bij tot de globale laaddoelstellingen?

Bij de beslissing kan ook rekening worden gehouden met het feit dat het project al op een andere wijze financieel wordt ondersteund vanuit de overheid.

 

4. Aanvragen

Projectvoorstellen kunt u ten laatste op 1 september 2021 ingediend worden door het ingevulde aanvraagformulier te mailen naar jeroen.cockx@mow.vlaanderen.be en simon.ruyters@mow.vlaanderen.be.

 

5. Meer weten ?

De link naar het aanvraagformulier en alle andere info zijn terug te vinden op de website van het Departement Mobiliteit en Openbare werken.

 

Toch liever een beroep doen op onze diensten voor het indienen van jouw subsidiedossier, contacteer dan onze subsidie expert jos.leenknegt@titeca.be.