Nieuws  |  

2.04.2024

Voorafbetalingen: vermijd tot 9% belastingvermeerdering

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Niet verplicht, wel aan te raden!

Vennootschappen en zelfstandige ondernemers zijn niet verplicht om voorafbetalingen op hun belastingen te doen. Maar wanneer ze dat niet doen krijgen ze wel te maken met een belastingvermeerdering. Het percentage van die belastingvermeerdering hangt af van de evolutie van de rentevoeten. Door de stijgende rentevoeten is dit percentage nu gestegen naar maar liefst 9% voor inkomsten in 2024.

Een voorbeeld: je schat de belastbare winst van jouw vennootschap tegen het einde van boekjaar 2024 op 100.000 EUR. De belasting voor een vennootschap bedraagt dan 25.000 EUR (100.000 EUR x 25%). Als je geen voorafbetalingen doet, dan bedraagt de belastingvermeerdering maar liefst 2.250 EUR (25.000 EUR x 9%).

Om die belastingvermeerdering te verminderen kunnen er voorafbetalingen worden gedaan. Hoe groot het voordeel van de voorafbetaling is, is afhankelijk van in welk kwartaal de betaling is gebeurd.

Voorafbetalingen Besparing
Voor 10 april 2024 12%
Voor 10 juli 2024 10%
Voor 10 oktober 2024 8%
Voor 20 december 2024 6%

Het gemiddelde van die vier percentages is opnieuw 9%.

Een eerste voorafbetaling doen voor 10 april 2024 is dus het meest interessant.

Beschikt je onderneming over te weinig liquide middelen om een voorafbetaling te maken? Dan kan je hiervoor een lening aangaan. De te betalen interesten zijn fiscaal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Dit in tegenstelling tot de vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetaling, die geen fiscaal aftrekbare kost is.

 

Vrijstellingen

Nieuw opgerichte vennootschappen en ondernemingen zijn gedurende hun eerste 3 boekjaren vrijgesteld van voorafbetalingen en dus ook van de belastingvermeerdering.

Het aanleggen van een liquidatiereserve heeft geen invloed op je belastingvermeerdering

 

Aandachtspunten

Het is ook van belang om na te gaan of de onderneming nog steeds als een ‘kleine onderneming’ kan gekwalificeerd worden. Indien bijv. niet voldaan is  aan de minimale bezoldigingseis voor bedrijfsleiders kan dat leiden tot extra belastingen. In dit geval wordt je winst belast tegen 25% in plaats van mogelijk 20%. Ook dat heeft mogelijks een impact op de voorafbetalingen.

 

Aarzel zeker niet ons hier te contacteren bij vragen.

Twijfel je over de juiste aanpak voor jouw onderneming?  Contacteer dan jouw klantverantwoordelijke!