Nieuws  |  

7.04.2020

Voorafbetalingen in tijden van Covid-19

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Ondernemingen worden door de fiscus gestimuleerd om hun belastingen gespreid doorheen het jaar te betalen via het systeem van voorafbetalingen. Hoe vroeger een onderneming betaalt, hoe meer zij ‘beloond’ wordt. Namelijk, door vroeg vooraf te betalen, wordt een eventuele vermeerdering van belastingen het gemakkelijkst vermeden. De deadline voor de eerste (meest voordelige) schijf van voorafbetalingen nadert snel: 14 april 2020!

Het voordeel van tijdig vooraf te betalen staat op vandaag in schril contrast met de slogan die overal te lezen is: ‘Cash is King’. Dit wil zoveel zeggen als: probeer zoveel mogelijk cash binnen de onderneming te houden. Is het dan wel verstandig om in deze crisistijden te denken aan voorafbetalingen?

Er moet op vandaag meer dan ooit een afweging gemaakt worden: geld binnen de vennootschap behouden om de crisis het hoofd te bieden of tijdig vooraf betalen om een eventuele belastingvermeerdering te vermijden?

In bepaalde gevallen is de keuze eenvoudig te maken:

  • Heeft de onderneming alle beschikbare middelen nodig: nu niet vooraf betalen.
  • Heeft de onderneming geld over: nu wel vooraf betalen.

 

In veel gevallen is het antwoord niet zo zwart-wit en moet een afweging gemaakt worden tussen:

  • het belastingvoordeel door nu te betalen, en
  • het risico om in geldnood te komen of de kostprijs om bijkomende middelen vrij te maken.

 

Bij twijfel lijkt het aangeraden om te kiezen om het geld binnen de onderneming te houden. Er komen nog mogelijkheden om vooraf te betalen.

Ook bij de overheid hebben ze duidelijk begrepen dat het op vandaag belangrijk is om geld binnen de ondernemingen beschikbaar te houden. Last-minute werd beslist om voor dit jaar een aanpassing door te voeren in het systeem van voorafbetalingen. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat ondernemingen fiscaal minder zwaar gestraft worden indien zij pas later dit jaar een voorafbetaling doen.

De aanpassingen zijn enkel van toepassing voor ondernemingen die dit jaar geen uitkeringen doen aan hun aandeelhouders.

Voor dit jaar worden bij uitzondering volgende percentages gebruikt om de vermeerdering te beperken:

*(zie ook het overzicht en FAQ i.v.m. de Corona-maatregelen voor verdere toelichting)

 

Voor veel ondernemingen is het dus zeker aangeraden om de eerste deadline van 14 april 2020 te laten passeren zonder voorafbetaling.

LET WEL OP: sommige ondernemingen hebben een systeem van automatische voorafbetalingen lopen via hun bank (bijv. Bonifisc, Fiscoline, Voorafbetalingsplan, etc.). Indien geen stappen ondernomen worden, kan het zijn dat uw onderneming automatisch een voorafbetaling uitvoert via dit systeem. Neem dus zeker contact op met uw bank om éénmalig de voorafbetaling over te slaan.

 

Uiteraard kan je steeds contact opnemen met je klantverantwoordelijk om je te begeleiden bij vragen omtrent voorafbetalingen.