Nieuws  |  

12.05.2023

Vrijstellingen inzake bedrijfsvoorheffing: de fiscus kijkt strenger toe

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Vorig jaar legde de Administratie reeds enkele strengere toepassingsvoorwaarden op voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij ploegen- en nachtarbeid. Maar deze wetswijziging bracht toch wat onduidelijkheid met zich mee, waardoor het Grondwettelijk Hof nu in verdere verduidelijking moet voorzien. Bijkomend richt de Administratie haar vizier op de fiscale gunstregeling voor onderzoekers. Daar dringen zich vanaf 1 augustus enkele wijzigingen op.

 

BV-vrijstelling ploegenarbeid

Ondernemingen waarin ploegenarbeid wordt verricht, kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Hierdoor moet slechts 80% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing doorgestort worden aan de Belgische Staat. Om in aanmerking te komen moet de onderneming aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Het werk wordt verricht in minstens 2 ploegen van minstens 2 werknemers;
  • De ploegen doen hetzelfde werk zowel qua inhoud als qua omvang;
  • De ploegen volgen elkaar op zonder onderbreking;
  • Elke werknemer moet minstens 1/3de van zijn arbeidstijd in ploegenarbeid presteren;
  • Elke werknemer die ploegenarbeid verricht, moet een ploegenpremie ontvangen;
  • Er is geen overlapping van meer dan 1/4e van hun dagtaak tussen opeenvolgende ploegen.

Tijdens fiscale controles wordt er vaak gediscussieerd over de voorwaarde: hetzelfde werk qua inhoud en qua omvang. De wet bepaalt niet wat ‘hetzelfde’ inhoudt. Betekent dit dan dat het werk dat door ploegen wordt verricht identiek aan elkaar moet zijn? Of volstaat het dat de werken vergelijkbaar met elkaar mogen zijn? Deze vraag werd ook gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Deze laatste is nu aan zet. En het valt dan nog af te wachten hoe de Administratie deze uitspraak (in haar voor- of nadeel) zal verwerken in de fiscale wetgeving.

 

BV-vrijstelling onderzoek en ontwikkeling

Vanaf 1 augustus verscherpt de Administratie de timingsvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Met deze vrijstelling moeten ondernemingen slechts 20% van de bedrijfsvoorheffing doorstorten aan de Belgische Staat.

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, moet het onderzoeks- of ontwikkelingsproject of -programma worden aangemeld bij BELSPO. Deze laatste oordeelt dan of de werkzaamheden als O&O kunnen kwalificeren. Hier was het administratief standpunt tot op heden dat de vrijstelling werd toegepast vanaf het ogenblik waarop de melding werd gedaan, ongeacht of de aanvraag betrekking had op projecten die reeds waren gestart.

Vanaf 1 augustus worden de regels strenger. Zo zal de vrijstelling enkel nog verleend worden indien de vrijstelling werd aangevraagd vóór de aanvangsdatum van het project. De aanmelding moet de aanvangsdatum van het onderzoekproject dus voorafgaan. Voor de lopende O&O projecten, die reeds voor 1 augustus werden aangemeld, wijzigt er niets op voorwaarde dat zij in het verleden een volledige en correcte aanmeldingsprocedure hebben doorlopen.

We konden het de laatste jaren al merken, de fiscus controleert steeds vaker of de BV-vrijstellingen wel correct worden toegepast. Pas je een vrijstelling toe of denk je in aanmerking te komen, controleer dan zeker als je aan alle toepassingsvoorwaarden voldoet. Een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard!

 

Heb je vragen over dit artikel? Aarzel zeker niet ons hier te contacteren.

Wens je een gesprek over de juiste aanpak voor jouw onderneming? Maak dan hier een afspraak met onze pro experts!