Nieuws  |  

30.11.2021

Wat je als werkgever moet weten over coronapremies

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Net zoals vorige jaren regent het op dit ogenblik sectorale loonakkoorden. Een sectoraal loonakkoord legt bepaalde verplichtingen op aan de werkgevers en werknemers die onder het toepassingsgebied van de desbetreffende sector vallen waarvoor een akkoord gesloten werd.
Eigen aan zo’n sectorakkoord is dat ze dus op maat van een sector/paritair comité gesloten wordt. De werkgevers die bedienden tewerkstellen die onder PC 200 vallen zullen dus een ander akkoord moeten naleven dan de werkgevers die bedienden tewerkstellen die onder PC 209 vallen. ​​​​
Dit jaar werd in de meeste paritaire comités besloten tot de verplichte toekenning van ‘coronapremies’, zij het onder bepaalde voorwaarden. 
​​​​​​​

 

Wat zijn coronapremies?

Coronapremies moeten verplicht toegekend worden in de vorm van de al eerder geïntroduceerde consumptiecheques. Hoewel de term ‘coronapremie’ dus doet vermoeden dat het om een bonus in geld gaat, is dat niet het geval.
​​​​​​​
Consumptiecheques lijken goed op maaltijdcheques, behalve dan dat ze breder gebruikt kunnen worden: werknemers kunnen hun consumptiecheques gebruiken om te betalen in de horeca, cultuur- en sportsector, en kleinhandelszaken. Net als maaltijdcheques worden ze door een vaste set aanbieders uitgereikt: sodexo, edenred, etc.

 

Wat is het kostenplaatje?

De consumptiecheque is langs werknemerskant volledig vrij van sociale en fiscale lasten. Langs werkgeverskant geldt er een bijzonder bijdrage van 16,5%. Met andere woorden, van een consumptiecheque waarvan het brutobedrag 500 EUR bedraagt houdt de werknemer datzelfde bedrag als nettovoordeel over, terwijl de totale loonkost voor de werkgever 582,50 EUR bedraagt.
​​​​​​​
Net als de meeste andere bonussen – maar in tegenstelling tot maaltijdcheques – is de consumptiecheque volledig aftrekbaar als beroepskost.
Het maximale bedrag aan consumptiecheques dat een werkgever – al dan niet vrijwillig – kan toekennen bedraagt 500 EUR per werknemer.

 

Hoe weet je als werkgever of je verplicht bent om een coronapremie toe te kennen?

Hoewel men in de meeste sectoren is overgegaan tot de verplichte toekenning van een coronapremie, is die verplichting niet onvoorwaardelijk. In de regel zullen slechts de werkgevers die de afgelopen jaren ”goede resultaten” boekten verplicht een premie moeten toekennen.

Zo heeft men in de meeste sectoren de verplichte toekenning gekoppeld aan een positief bedrijfsresultaat, en een stijging van de omzet in de (kalender)jaren 2019 en 2020.
​​​​​​​
Omdat men in elke sector eigen nuances gelegd heeft, is het van belang om na te gaan onder welk paritair comité de werknemers in jouw onderneming behoren, en vervolgens na te gaan welke voorwaarden het sectorakkoord precies oplegt. Hiervoor neem je het best contact op met jouw sociaal secretariaat. Jouw accountant kan vervolgens aan de hand van je ondernemingscijfers nagaan of er effectief een “goed resultaat” geboekt werd en je als werkgever dus verplicht bent een premie toe te kennen.

 

Heb je hierover vragen? Contacteer ons dan hier of maak hier een afspraak met onze pro expert sociaal recht.