Nieuws  |  

14.01.2022

Wat verandert er vanaf 2022 aan de btw-vrijstelling bij (para)medische diensten?

Heb je een vraag over dit artikel?
Contacteer ons hier!

Tot voor kort genoten de meeste (para)medische beroepen van een btw-vrijstelling. Sinds 1 januari 2022 brengt een wetswijziging daar evenwel verandering in en zijn enkel nog medische handelingen met een therapeutisch doel vrijgesteld waardoor heel wat beroepsbeoefenaars btw-plichtig worden en de daarbij horende btw-formaliteiten dienen na te leven. De btw-administratie heeft recent een circulaire gepubliceerd waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over wat nu precies als een therapeutische handeling dient beschouwd te worden evenals voorziet ze in enkele toleranties voor het naleven van de btw-formaliteiten. Welke toleranties deze precies zijn lees je hieronder. 

  

Welke (para)medische handelingen blijven genieten van de btw-vrijstelling? 

Vanaf 1 januari 2022 zijn enkel nog de medische diensten vrijgesteld die de diagnose, verzorging en, in de mate van het mogelijke, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben. De vrijstelling is ook van toepassing op medische diensten die verricht worden voor doeleinden van preventie. Handelingen die geen therapeutisch doel voor ogen hebben zijn voortaan onderworpen aan het btw-tarief van 21%.  

Meer weten over het verschil tussen therapeutische en niet therapeutische handelingen, de impact hiervan op bv. het recht op aftrek…? Bekijk dan zeker onze presentatie opgesteld door onze pro expert Jeroen De Witte, waar hij meer uitleg geeft over deze wetswijziging. 

Vind de slides hier: Wijziging btw-vrijstelling (para)medische zorg vanaf 2022

  

Welke btw-formaliteiten moet ik naleven? 

Btw-registratie en btw-aangifte

Medici of paramedici die vanaf 1 januari 2022 belastbare handelingen verrichten moesten hiervoor uiterlijk op 1 januari 2022 een btw-registratie hebben verricht bij de btw-administratie. Gezien de krappe timing waarmee de btw-administratie haar circulaire publiceerde voorziet zij, bij wijze van tolerantie, dat de aangifte van aanvang van een btw-activiteit nog uiterlijk tot 31/01/2022 kan ingediend worden.  

Als btw-plichtige is men tevens verplicht om maandelijks of per kwartaal (afhankelijk van de jaarlijkse omzet) btw-aangiftes in te dienen. Ben je als beroepsbeoefenaar btw-plichtig geworden sinds 1 januari dan zal je in je eerste maand-of kwartaalaangifte dus deze handelingen dienen te registreren. Ook hier voorziet de btw-administratie in een tolerantie gezien heel wat boekhoudpakketten nog niet hierop voorzien zijn.  

 

Welke toleranties gelden er?

Ben je een maandaangever, dan zal je de diensten verricht tijdens de maanden januari, februari en maart 2022 pas moeten opnemen in de aangifte van de maand april 2022 samen met de handelingen van april 2022. Deze btw-aangifte moet dan uiterlijk 20/05/2022 worden ingediend.  In de maanden januari-maart dien je dan enkel een nihil btw-aangifte in (telkens uiterlijk de 20ste van de daaropvolgende maand). Ben je in de mogelijkheid om reeds vroeger met deze administratieve verplichtingen in orde te zijn, dan is het niet meer mogelijk om nog gebruik te maken van de tolerantie. Kan je bijvoorbeeld je diensten correct registreren vanaf februari, is het dus niet mogelijk om handelingen aan te geven in de maand februari en de handelingen van de daaropvolgende maand maart op te nemen in de maandaangifte van april.  

Ben je een kwartaalaangever dan mag je je handelingen van het eerste kwartaal samen met de handelingen van het tweede kwartaal aangeven in de btw-aangifte over het tweede kwartaal. Deze moet uiterlijk op 20/07/2022 ingediend worden. In het eerste kwartaal dient dan eveneens een nihilaangifte ingediend te worden (uiterlijk 20/04/2022).  

Deze toleranties veronderstellen wel dat je geen andere btw-handelingen verricht dan deze gerelateerd aan medische verzorging. De andere handelingen moeten immers wel nog tijdig aangegeven worden. 

  

Heb je vragen over jouw eventuele btw-registratie, de btw-aangifte, andere formaliteiten of eventuele andere gevolgen die deze btw-plicht met zich meebrengt, contacteer ons dan hier